Your search returned 69 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The Big story ʻān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan phārakit phichit sō̜p. Phāk 2, Withī phičhāranā khwām phǣng lomlalāi læ kānphưnfū kitčhakān lūknī phrathammanūn sān yuttham / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ ภารกิจพิชิตสอบ. ภาค 2, วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Other title: Withī phičhāranā khwām phǣng lomlalāi læ kānphưnfū kitčhakān lūknī phrathammanūn sān yuttham Other title: วิธีพิจารณาความแพ่ง ล้มละลายและการพื้นฟูกิจการลูกหนี้ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629225] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629225] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629225] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 51, Sān læ ʻongkō̜n ʻư̄n nai krabūankān yuttham / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 51, ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Sān læ ʻongkō̜n ʻư̄n nai krabūankān yuttham Other title: Thai law | ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 51] (2).

Open Library:
Kotmāi lomlalāi = Bankruptcy law / กฎหมายล้มละลาย = Bankruptcy law / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

Auen Kunkeaw. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558 [2015]Other title: Bankruptcy law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 642994] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 642994] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 642994] (5).

Open Library:
Kotmāi lomlalāi = Bankruptcy law / กฎหมายล้มละลาย = Bankruptcy law / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

Auen Kunkeaw. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016]Other title: Bankruptcy law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1942 .อ833 2559ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 664455] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 664455] (4). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi lomlalāi = Bankruptcy law / กฎหมายล้มละลาย = Bankruptcy law / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

Auen Kunkeaw. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016]Other title: Bankruptcy law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .อ833 2559] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .อ833 2559] (6). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi lomlalāi / กฎหมายล้มละลาย / กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Kritsadā ʻAphinawathāwō̜nkun. by กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1942 .ก945 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ก945 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .ก945 2561] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi lomlalāi = Bankruptcy law / กฎหมายล้มละลาย = Bankruptcy law / โดย เอื้อน ขุนแก้ว.

Auen Kunkeaw. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Bankruptcy law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .อ833 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .อ833 2561] (1). Checked out (3). In transit (1).

Open Library:
Kotmāi lomlalāi / กฎหมายล้มละลาย / กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Kritsadā ʻAphinawathāwō̜nkun. by กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1942 .ก945 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ก945 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .ก945 2562] (1).

Open Library:
Kotmāi lomlalāi chabap sombūn / กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / วิชา มหาคุณ.

Wichā Mahākhun, by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Nitibannakān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557 [2014]Other title: Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi læ kānfư̄nfū kitčhakān khō̜ng lūknī Other title: Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi Other title: คำอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ | คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 638783] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 638783] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 638783] (2). Checked out (3).

Open Library:
Kotmāi lomlalāi chabap sombūn / กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / วิชา มหาคุณ.

Wichā Mahākhun, by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Nitibannakān, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2559 [2016]Other title: Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi læ kānfư̄nfū kitčhakān khō̜ng lūknī Other title: Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi Other title: คำอธิบาย กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ | คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ว58 2559] (2). Checked out (4).

Open Library:
Kotmāi lomlalāi læ kānfư̄nfū kitčhakān lūknī : Phrarātchabanyat Čhattang Sān Lomlalāi læ Withī Phičhāranā Khadī Lomlalāi Phō̜.Sō̜. 2542 ; Khō̜kamnot khadī lomlalāi Phō̜.Sō̜. 2549 ; kot krasūng læ rabīap thī kīeokhō̜ng / กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ; ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 ; กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2559 [2016]Other title: Kotmāi lomlalāi læ fư̄nfū kitčhakān lūknī Other title: กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942.ก28 2559ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942.ก28 2559ก] (2).

Open Library:
Kotmāi laksana lomlalāi / กฎหมายลักษณะล้มละลาย / โดย หลวงจักรปาณีศรีศ๊ลวิสุทธิ์.

Čhakpānīsīsinwisut, Luang. Phalāngkūnthammaphičhai, Phrayā. Mahāwitthayālai Thammasāt. by จักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์, หลวง, 2446-2501 | พลางกูรธรรมพิจัย, พระยา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakǭn] : Mahāwitthayālai Wichāthammasāt læ Kānmư̄ang, 2477 [1934] Publisher: [พระนคร] : มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477 [1934]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1934 652956] (1).

Open Library:
การยอมรับหรือบอกปัดสัญญาในคดีล้มละลาย / โดย มิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี.

Mingkwan Satjaakramontri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Assumption or rejection of contracts in bankruptcy case.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .ม62 2559] (1).

Open Library:
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสในการล้มละลายกับคุณภาพกำไร / โดย สัตตกมล ตันติวังไพศาล.

Sattagamol Tantiwangpaisarn, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by สัตตกมล ตันติวังไพศาล, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Relationship between bankruptcy risk and earnings quality.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2015 654958] (1).

Open Library:
Khambanyāi kotmāi lomlalāi læ fư̄nfū kitčhakān = Bankruptcy law and business rehabilitation / คำบรรยายกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ = Bankruptcy law and business rehabilitation / โดย กมล ธีรเวชพลกุล.

Kamon Thīrawētpolkun. by กมล ธีรเวชพลกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Kotmāi lomlalāi læ fư̄nfū kitčhakān Other title: Bankruptcy law and business rehabilitation | กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1942 .ก944 2561] (3).

Open Library:
Khamsō̜n withī phičhāranā khwām phǣng ; læ, Laksana phayān / คำสอนวิธีพิจารณาความแพ่ง ; และ, ลักษณะพะยาน / โดย พระนิติการณ์ประสม. คำสอนลักษณะล้มละลาย / โดย พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร.

Nitikānprasom, Phra, Thambanditsitthisaringkhān, Phrayā, by นิติการณ์ประสม, พระ, 2437-2519 | ธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร, พระยา, 2436-2506.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2476 [1933] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2476 [1933]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1933 650840] (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi / คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / โดย ชีพ จุลมนต์.

Chīp Čhunlamon. by ชีพ จุลมนต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 [แก้ไขเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻoprom sưksā kotmāi ngǣnētibanthittayasaphā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 644016] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 644016] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 644016] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 644016] (2). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi / คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์.

Chīp Čhunlamon. Kanok Čhunlamon. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ชีพ จุลมนต์ | กนก จุลมนต์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ช645 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .ช645 2559] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi lomlalāi / คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์.

Chīp Čhunlamon. Kanok Čhunlamon. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ชีพ จุลมนต์ | กนก จุลมนต์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1942 .ช645 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .ช645 2560] (1). Checked out (3).

Open Library:
Kham ʻathibāi kotmāi wādūai lomlalāi rư̄ang krabūan phičharanā kīeokap kānfư̄nfū kitčhakān khǭng lūknī / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลายเรื่องกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ / วิชา มหาคุณ

Wichā Mahākhun, by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Other title: Krabūan phičhāranā kīeokap kānfư̄nfū kitčhakān khǭng lūknī Other title: กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1147 .ว626 2559] (3). Checked out (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)