Your search returned 7 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khūmư̄ kānčhatkān ʻinsīyawatthu phư̄a prapprung bamrung din læ phœ̄m khwāmʻudomsombūn khō̜ng din / คู่มือการจัดการอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน / จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; [กองบรรณาธิการ สุภาพร จันรุ่งเรือง ... [และคนอื่น ๆ]].

Suphāphǭn Čhanrungrư̄ang. Thailand. Krom Phatthanā Thīdin. Kō̜ng Theknōlōyī Chīwaphāp thāng Din. by สุภาพร จันรุ่งเรือง | กรมพัฒนาที่ดิน. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2551 [2008]Other title: Kānčhatkān ʻinsīyawatthu phư̄a prapprung bamrung din læ phœ̄m khwāmʻudomsombūn khō̜ng din Other title: การจัดการอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: S654 .ค74 2551] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khūmư̄ kāntham pui čhāk khaya yō̜isalāi dai / คู่มือการทำปุ๋ยจากขยะย่อยสลายได้ / กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; บรรณาธิการ สากล ฐินะกุล.

Sākon Thinakun. Thailand. Krom Songsœ̄m Khunnaphāp Singwǣtlō̜m. Kō̜ng Songsœ̄m læ Phœ̄iphrǣ. by สากล ฐินะกุล | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กองส่งเสริมและเผยแพร่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2011 659640] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 659640] (1).

Open Library:
Phalittaphan theknōlōyī chīwaphāp Krom Phatthanā Thīdin phư̄a phœ̄m phonphalit thāng kānkasēt / ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร / คณะผู้ดำเนินการ ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Chawīwan Lư̄angwutthiwirōt. Krom Phatthanā Thīdin. by ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ | กรมพัฒนาที่ดิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Thīdin Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, [2550?] [2007?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2550?] [2007?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2007 688341] (1).

Open Library:
ʻAnus̜̄on ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Somchai Mangkhalī. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสมชัย มังคะลี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2533] [1990] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2533] [1990]Other title: Mairāi Other title: ไม้ร่าย.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1990 671499] (1).

Open Library:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜mčhao Bančhœ̄twanwarāng Wō̜rawan Tō̜.Čhō̜. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าบรรเจิดวรรณวรางค์ วรวรรณ ต.จ.

Kanok Wīanrawī. Dechā Bunkham. by กนก เหวียนระวี | เดชา บุญค้ำ.

Material type: book Book; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Wiktō̜rī Phaowœ̄phō̜i, 2529 [1986] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์, 2529 [1986]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1986 665438] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)