ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 18 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Management of natural resources and environment / อำนาจ เจริญศิลป์.

by อำนาจ เจริญศิลป์, 2479-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC55 .อ55 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HC55 .อ55 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resource economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC85 .ศ745 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC85 .ศ745 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Natural resource and environmental economics / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548-2549Other title: Natural resource and environmental economics.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC85 .ศ746 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC85 .ศ746 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC85 .ศ746 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / วิชัย เทียนน้อย.

by วิชัย เทียนน้อย.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2542?]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC55 .ว62 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC55 .ว62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC55 .ว62 (4).

ห้องสมุด:
การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อความยั่งยืน / เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์.

by เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท] : แผนงานสนับสนุนป่าชุมชนในประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC32 .พ74 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารภายใต้สภาวการณ์การมี-- ทรัพยากรจำกัด / ปราชญา กล้าผจัญ.

by ปราชญา กล้าผจัญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปราชญา พับบลิชชิ่ง, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC85 .ป46 (2).

ห้องสมุด:
ทรัพยากรธรรมชาติ ใต้ฟ้าและเหนือฟ้า / สง่า สรรพศรี.

by สง่า สรรพศรี, 2475-2542.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนจัดพิมพ์ตำราป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC13.3 .ส2 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการค้าที่มีต่อการจัดสรรทรัพยากร ในรูปแบบดุลยภาพโดยทั่วไปที่คำนวณได้ / สรยุทธ มีนะพันธ์.

by สรยุทธ มีนะพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55 .ส4 (1).

ห้องสมุด:
นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Ecology and natural resources management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: Ecology and natural resources management.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE300 .น657 2548 (4).

ห้องสมุด:
การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน / อุทิศ กุฎอินทร์.

by อุทิศ กุฎอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD108.3 .อ73 2556 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และการจัดการ = Environment, ecology and management / ธวัชชัย ศุภดิษฐ์.

by ธวัชชัย ศุภดิษฐ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บ้านพิมพ์การพิมพ์, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GT300 .ธ562 (1).

ห้องสมุด:
การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เครื่องมือเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ / [คณะผู้ศึกษา อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ]].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549 [2006]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC 2006 633775 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2006 633775 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลโครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม (Green Judges) ปี 2555 : การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ อย่างยั่งยืน / คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง ; บรรณาธิการ ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว.

by ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว | คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม | สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิจัยและวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2556 [2013]Other title: การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ อย่างยั่งยืน.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3127 .ร642 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127 .ร642 2556 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān sapphayākō̜n phāitai khwāmprǣprūan saphāp phūmi'ākāt = Resource management under climate variation / การจัดการทรัพยากรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ = Resource management under climate variation / สุวรรณา ประณีตวตกุล, โสมสกาว เพชรานนท์, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล บรรณาธิการ.

Suwannā Pranītwatakun. Sōmsakāo Phētcharānon. Kampanāt Wičhitsīkamon. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Phāk Wichā Sētthasāt Kasēt læ Sapphayākō̜n. by สุวรรณา ประณีตวตกุล | โสมสกาว เพชรานนท์ | กัมปนาท วิจิตรศรีกมล | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phāk Wichā Sētthasāt Kasēt læ Sapphayākō̜n Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Resource management under climate variation.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PHYS QC 2014 643063 (2).

ห้องสมุด:
Chumchon kap kānčhatkān sapphayākō̜n / ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร / [บรรณาธิการ อัมพร แก้วหนู].

ʻAmphō̜n Kǣonū. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. by อัมพร แก้วหนู | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ65 ช724 2546 (1).

ห้องสมุด:
Thurakit phlik ʻanākhot : khonhā ʻōkāt mai thāng thurakit nai yuk wikrit sapphayākō̜n / ธุรกิจพลิกอนาคต : ค้นหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจในยุควิกฤตทรัพยากร / Stefen Heck, Matt Rogers และ Paul Carroll ; สฤณี อาชาวานันทกุล, แปล.

Heck, Stefan, Rogers, Matt, Carroll, Paul. Sarưnī ʻĀtchawānanthakun. by เฮก, สเตฟาน, ค.ศ. 1970- | โรเจอร์ส, แมตต์, ค.ศ. 1962- | แคร์รอลล์, พอล | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻŌphēnwœ̄n, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .ส436 2559 (2).

ห้องสมุด:
การค้า VS ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากแกตต์ถึงองค์กรการค้าโลก / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, พิศมัย ภูริสินสิทธิ์ เอี่ยมสกุลรัตน์.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | พิศมัย ภูริสินสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2538]Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ส6 ม64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC79.ส6 ม64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.ส6 ม64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC79.ส6 ม64 (5).

ห้องสมุด:
เผชิญภัยคุกคามโลก : ศตวรรษที่ 21 กับความมั่นคงที่ยั่งยืน / คริส แอ็บบอต, พอล โรเจอร์ส, และ จอห์น สโลโบดา ; สุนทรี เกียรติประจักษ์ แปล ; ชนิดา จรรยาเพศ บรรณาธิการ.

by แอ็บบอต, คริส | โรเจอร์ส, พอล | สโลโบดา, จอห์น | สุนทรี เกียรติประจักษ์ | ชนิดา จรรยาเพศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2550Availability: Available for loan (16)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JZ5588 .อ833 (9), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JZ5588 .อ833 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JZ5588 .อ833 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JZ5588 .อ833 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JZ5588 .อ833 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544