ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 33 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ที่ระลึกครบรอบ 100 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น : การร่วมมือทางเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2534?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ท726 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบจากการลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) ที่มีต่อการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย / โดย วันเพ็ญ สิงห์คำ.

by วันเพ็ญ สิงห์คำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9940.ท92 ว633 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9940.ท92 ว633 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ว623127ผ42 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
โครงการวิจัย "ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2549Other title: ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1594.55.ฮ4ญ6 ค94 (1).

ห้องสมุด:
พันธกรณีของประเทศไทยตามความตกลงสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น (เจเทปา) ข้อ 130 วรรคสามเกี่ยวกับสิทธิบัตรจุลชีพ / โดย หม่อมหลวงพรรธนฉัตร สวัสดิวัฒน์.

by พรรธนฉัตร สวัสดิวัฒน์, ม.ล, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Obligations of Thailand relating to the Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA), article 130 paragraph 3 on Microorganism Patents.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1519.ช65 พ443 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นดูจากสนธิสัญญาและข้อตกลงในรอบ 100 ปี = The Thai-Japanese relationship looked at from 100 years of treaties and agreements / พัชรี สิโรรส บรรณาธิการบริหาร ; ชูศรี มณีพฤกษ์ และ เค็นเนท เจ. แฮลเลอร์ บรรณาธิการ.

by พัชรี สิโรรส | ชูศรี มณีพฤกษ์ | แฮลเลอร์, เค็นเนท เจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Academic Development Serivces International, 2539Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575.5.ญ6 ค52 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ญ6 ค52 (8). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น / โดย กลุ่มศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น.

by กลุ่มศึกษาภาวะเศรษฐกิจการเมืองไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ร64 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบที่เกิดจากการยกเลิกกำแพงภาษีนำเข้าเครื่องนุ่งห่มจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น (JTEPA) / โดย ณัฐฌา เสือสงวนศักดิ์.

by ณัฐฌา เสือสงวนศักดิ์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Impact of eliminating tariffs on Thai clothing imports to Japan under Japan and Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA).Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 ณ632 2555 (1).

ห้องสมุด:
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) : ผลกระทบต่อการนำเข้ากุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่นจากไทย / โดย อชิรญาณ์ บุษบงค์.

by อชิรญาณ์ บุษบงค์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9472.ก73ท9 อ264 2555 (2).

ห้องสมุด:
Khwāmsamphan Thai-Yīpun dū čhāk sonthisanyā læ khō̜toklong nai rō̜p 100 pī / ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นดูจากสนธิสัญญาและข้อตกลงในรอบ 100 ปี / พัชรี สิโรรส บรรณาธิการบริหาร ; ชูศรี มณีพฤกษ์ และเค็นเนท เจ. แฮลเลอร์ บรรณาธิการ.

Phatcharī Sirōrot. Chūsī Manīphrưk. Haller, Kenneth J. by พัชรี สิโรรส | ชูศรี มณีพฤกษ์ | แฮลเลอร์, เค็นเนท เจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2544 [2001] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 [2001]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2001 653902 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ค52 2544 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HIST DS 2001 653902 (2).

ห้องสมุด:
สมุดปกขาว การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส45837 2534 (1).

ห้องสมุด:
ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น / โดย ประภัสสร์ เทพชาตรี.

by ประภัสสร์ เทพชาตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ป464 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ป464 (2).

ห้องสมุด:
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement, JTEPA.

by กระทรวงการต่างประเทศ. สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น กระทรวงการต่างประเทศ, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55 .ค564 (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยที่ปรึกษาการวิเคราะห์เจรจาภายใต้ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-ญี่ปุ่น : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่นๆ] ; นักวิจัยด้านกฎหมาย สุธรรม อยู่ในธรรม, ศักดา ธนิตกุล, เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล.

by ศุภัช ศุภชลาศัย | สุธรรม อยู่ในธรรม | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | เฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล, 2511- | ศูนย์ศึกษาเอเปคและศึกษาความร่วมมือในภูมิภาคแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2548Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ค94 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ค94 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ค94 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 ค94 ล. 1 (4).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาเรื่องการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น.

by กลุ่มศึกษาการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มศึกษาการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1594.565.ญ6 ร645 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจในการปรับดุลการค้าไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติ / โดย วีระชัย วรรณึกกุล.

by วีระชัย วรรณึกกุล, 2477- | วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โมเดอร์นเพลส, [2533?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ว64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1594.565.ญ6 ว64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.565.ญ6 ว64 (2).

ห้องสมุด:
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.

by กระทรวงการต่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2549Other title: Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ร823 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF2340.55 .ร823 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF2340.55 .ร823 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF2340.55 .ร823 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55 .ร823 (2).

ห้องสมุด:
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น = Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.

by กระทรวงการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : 2552 [2009] กระทรวงการต่างประเทศ, Other title: Japan-Thailand Economic Partnership Agreement.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ร823 2552 (1).

ห้องสมุด:
Yīpun lāk miti : nangsư̄ rūam botkhwām nư̄ang nai ʻōkāt khrop rō̜p 130 pī khwāmsamphan thāng kānthūt Thai-Yīpun / ญี่ปุ่นหลากมิติ : หนังสือรวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น / ศิริพร วัชชวัลคุ บรรณาธิการ.

Siriporn Watchawankhu. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by ศิริพร วัชชวัลคุ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานโครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ญ6 ญ65 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ญ6 ญ65 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ญ65 2561 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.ญ6 ญ65 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544