Your search returned 8 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānčhat læ kānphalit rāikān witthayu kračhāisīang khan sūng bư̄angton = Radio programming and production for simple format program. nūai thī 1-7 / การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = Radio programming and production for simple format program. หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wicha Nithētsāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Radio programming and production for simple format program.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: COMMD PN 2013 661680] (1).

Open Library:
Kānčhat læ kānphalit rāikān witthayu kračhāisīang khan sūng bư̄angton = Radio programming and production for simple format program. nūai thī 8-15 / การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = Radio programming and production for simple format program. หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wicha Nithētsāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Radio programming and production for simple format program.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: COMMD PN 2013 661685] (1).

Open Library:
Kānphalit rāikān witthayu kračhāisīang khan sūng= Radio production for complex format program campaigns and production. nūai thī 1-8 / การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง = Radio production for complex format program. หน่วยที่ 1-8 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wicha Nithētsāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Radio production for complex format program.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: COMMD PN 2015 661674] (1).

Open Library:
Kānphalit rāikān witthayu kračhāisīang khan sūng= Radio production for complex format program campaigns and production. nūai thī 9-15 / การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง = Radio production for complex format program. หน่วยที่ 9-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wicha Nithētsāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Radio production for complex format program.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: COMMD PN 2015 661678] (1).

Open Library:
Kānwičhai phư̄a kānphalit rāikān witthayu læ thōrathat = Research for radio and television production / การวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ = Research for radio and television production / ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ.

Sirimit Prapanthurakit, by ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, 2513-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Research for radio and television production.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: COMMD PN 2015 648029] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PN1992.75 .ศ646 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMMD PN 2015 648029] (2).

Open Library:
Kān sāng san læ phalit ngān prachāsamphan = Media production for public relations : ʻēkkasān kānsō̜n chut Wicha. [lēm 1], nūai thī 1-5 / การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ = Media production for public relations : เอกสารการสอนชุดวิชา. [ล. 1], หน่วยที่ 1-5 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ; อรสา ปานขาว ประธานกรรมการ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻŌ̜nrasā Pānkhāo. Busaba Suteethō̜n. Thīrārak Phōthisuwan. Mōnaipol Ronnawēt. Supaporn Sīdī. Bupphā Meksīthongkham. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nithētsāt. by อรสา ปานขาว | บุษบา สุธีธร | ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ, 2500- | โมไนยพล รณเวช | สุภาภรณ์ ศรีดี, 2503- | บุบผา เมฆศรีทองคำ, 2507- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: Media production for public relations [1].Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: SOCY HM 2012 661924] (1).

Open Library:
Kānʻō̜kʻākāt rāikān witthayu kračhāisīang nō̜k sathānthī / การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงนอกสถานที่ / กุลกนิษฐ์ ทองเงา.

Kunkanit Thō̜ngngao. by กุลกนิษฐ์ ทองเงา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Tripphœ̄n ʻEtdūkhēchan Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2559 [2016]Other title: Radio broadcasting technology.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1991.75 .ก742 2559] (2).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton thāng witthayu læ thōrathat / ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ / คณะผู้เขียน สมสุข หินวิมาน ... [และคนอื่น ๆ].

Somsuk Hinwimān. by สมสุข หินวิมาน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 629243] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 629243] (1). Checked out (5).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)