ผลการค้นหาของคุณมี 8 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = , Radio programming and production for simple format program.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [COMMD PN 2013 661680] (1),

ห้องสมุด:
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น = , Radio programming and production for simple format program.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [COMMD PN 2013 661685] (1),

ห้องสมุด:
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง = , Radio production for complex format program.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [COMMD PN 2015 661674] (1),

ห้องสมุด:
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง = , Radio production for complex format program.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 . 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [COMMD PN 2015 661678] (1),

ห้องสมุด:
การวิจัยเพื่อการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ = , Research for radio and television production / โดย ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 . 20, 323 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [COMMD PN 2015 648029] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [COMMD PN 2015 648029] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [COMMD PN 2015 648029] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์ = , Media production for public relations : เอกสารการสอนชุดวิชา.   การพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 . 9, [274] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [SOCY HM 2012 661924] (1),

ห้องสมุด:
การออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงนอกสถานที่ / โดย กุลกนิษฐ์ ทองเงา. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2559 . 135, [23] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PN1991.75 .ก742 2559] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยุและโทรทัศน์ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 . 9, 400 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Shelving Cart [TRAN HE 2014 629243] (1), Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [TRAN HE 2014 629243] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [TRAN HE 2014 629243] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [TRAN HE 2014 629243] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [TRAN HE 2014 629243] (2),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455