ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 33 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ-เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2531Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ว67725 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมนา เรื่อง การพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความอยู่รอดในช่วงแผนฯ 6.

by สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127 .ว65 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.5 .พ63 (3).

ห้องสมุด:
การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย : กลยุทธ์แห่งชาติ / กำจัด มงคลกุล หัวหน้าโครงการ ; สุกัญญา สุนทรส รองหัวหน้าโครงการ ; บำรุง ไตรมนตรี ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by กำจัด มงคลกุล | สุกัญญา สุนทรส | บำรุง ไตรมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127.ท9 ก65 (2).

ห้องสมุด:
บทบาทของภาครัฐต่อนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย / ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เขียน ; พัชรี สิโรรส บรรณาธิการและเรียบเรียง.

by ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช | พัชรี สิโรรส.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท มิสเตอร์ ก๊อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127.ท9 ผ37 2550 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Q127.ท9 ผ37 2550 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: Q127.ท9 ผ37 2550 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: Q127.ท9 ผ37 2550 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า = Technology unlimited for better life / โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ; บรรณาธิการ สนธวรรณ สุภัทรประทีป, ศิริชัย กิตติวราพงษ์.

by สนธวรรณ สุภัทรประทีป | ศิริชัย กิตติวราพงษ์ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : โครงการ, 2552 [2009]Other title: Technology unlimited for better life | ITAP Industrial Technology Assistance Program.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2346.ท9 ท72 2552 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mumkhit 12 : thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān / มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2562 [2019] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2562 [2019]Other title: Thun fưkʻoprom samrap khārātchakān radap chamnānkān Other title: ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743872 2562 (1).

ห้องสมุด:
ไอทีเพื่อการปฏิรูปภาครัฐ = IT for good governance / คณะนักวิจัย จิตตภัทร เครือวรรณ์ หัวหน้าโครงการ ; ชนม์ชนก วีรวรรณ, เลอสรร ธนสุกาญจน์ นักวิจัย.

by จิตตภัทร เครือวรรณ์ | ชนม์ชนก วีรวรรณ | เลอสรร ธนสุกาญจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ท72 อ965 (2).

ห้องสมุด:
เอกสารแสดงสถานภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน / สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

by กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. สำนักนโยบายและแผน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127 .อ75 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Q127 .อ75 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: Q127 .อ75 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
อุปสรรคและกลยุทธในการจัดหาเทคโนโลยี = Barries to and streategies for teachnology acquisition : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อานุภาพ ถิรลาภ นักวิจัย ... [และคนอื่นๆ]

by อนุภาพ ถิรลาภ, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: T49.5 .อ73 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: T49.5 .อ73 (1).

ห้องสมุด:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย : จากอดีตสู่อนาคต / มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q127 .ว63 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: SCI Q 2000 350675 (1).

ห้องสมุด:
แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) / คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127.ท9 ผ83 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Q127.ท9 ผ83 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SCI Q 2004 469368 (1).

ห้องสมุด:
สรุปการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน วุฒิสภา 29 สิงหาคม 2548-21 มีนาคม 2549.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, [2549]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127.ท9 ท94 (1).

ห้องสมุด:
รายงานยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / รวบรวมข้อมูลเผยแพร่โดย ฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127 .ร64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q127 .ร64 (2).

ห้องสมุด:
วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย 2020 : สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์) / รวบรวมข้อมูลเผยแพร่โดย ฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

by สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127 .ว68 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q127 .ว68 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544