ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 43 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สังคมสงเคราะห์กับการเฝ้าระวังทางสังคม : รายงานการสัมมนาวิชาการวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี วันพุธที่ 25 มกราคม 2549 หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / [จัดโดย] คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... [และอื่นๆ].

by การสัมมนาวิชาการวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี (2549 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2549Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .ก646 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV400.55 .ก646 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV400.55 .ก646 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก644631ส62 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตยไทย = Social quality and quality of Thai democracy : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553. เล่ม 1 / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 12 : 2553 : กรุงเทพฯ) | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2553 [2010]Other title: Social quality and quality of Thai democracy.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .พ4654 2553 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [วีดิทัศน์] : การบรรยายพิเศษ / โดย ชวน หลีกภัย.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 6 : 2555 : กรุงเทพฯ) | ชวน หลีกภัย, 2481-.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1727 (1). :

แผ่นดินเดียวกันแต่อยู่คนละโลก? : สังคมวิทยากับจินตนาการเพื่ออนาคต / [จัดโดย] ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ... [และอื่น ๆ].

by การประชุมทางวิชาการเวทีภาคกลางและภาคตะวันออกเรื่อง แผ่นดินเดียวกันแต่อยู่คนละโลก? : สังคมวิทยากับจินตนาการเพื่ออนาคต (2553 : ชลบุรี) | มหาวิทยาลัยบูรพา. ภาควิชาสังคมวิทยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ก642 2553 (1).

ห้องสมุด:
คุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตยไทย = Social quality and quality of Thai democracy : การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 12 ประจำปี 2553. เล่ม 2 / สถาบันพระปกเกล้า.

by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 12 : 2553 : กรุงเทพฯ) | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2553 [2010]Other title: Social quality and quality of Thai democracy.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .พ4654 2553 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
ปั้นแต่งอนาคตสังคมไทย = Scenarios for the great transformation of Thai society : 5 ปี ข้างหน้าเมืองไทยจะเปลี่ยนเป็นอย่างไร.

by สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.575 .ป63 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.575 .ป63 (1).

ห้องสมุด:
องค์ความรู้งานวิจัย : การสร้างหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องปริ๊นซ์ บอลรูม 3 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ / ดำเนินการโดย สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "องค์ความรู้งานวิจัย : การสร้างหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์" (2551 : กรุงเทพฯ) | สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ก644 (2).

ห้องสมุด:
ผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 / [จัดทำโดย] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | การสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับชาติเรื่องกรอบวิสัยทัศน์ และทิศทางแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (2543 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท9ก41 ผ43 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท9ก41 ผ43 (1).

ห้องสมุด:
วิกฤตการณ์ทางสังคมไทย : การสัมมนาทางวิชาการ 20-22 เมษายน 2538 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / [โดย] สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by การสัมมนาทางวิชาการวิกฤตการณ์ทางสังคมไทย (2538 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS568 .ก62465 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS568 .ก62465 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi kap kānplīanplǣng khō̜ng sangkhom Thai / กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / จัดทำโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Sammanā wichākān Krung Thēp...) by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. สัมมนาวิชาการ (ครั้งที่ 5 : 2555 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Rūam botkhwām ngān sammanā wichākān pračham pī pī Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: Ngān sammanā thāng wichākān pračham pī khrang thī 5 Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt Other title: รวมบทความงานสัมมนาวิชาการประจำปี ปี พ.ศ. 2555 | งานสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT465 .ธ445 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT465 .ธ445 2557 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT465 .ธ445 2557 (2).

ห้องสมุด:
วิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทย ประเด็นท้าทาย ความเสี่ยงและทางเลือก : สัมมนา : 40 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / [จัดโดย] สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

by สัมมนาวิสัยทัศน์นิด้า : อนาคตประเทศไทย ประเด็นท้าทาย ความเสี่ยงและทางเลือก (2549 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสารบรรณ กองกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2549?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ส64 (5).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง รัฐศาสตร์กับการพัฒนาสังคมไทย : เหลียวหลังแลหน้า / โดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องรัฐศาสตร์กับการพัฒนาสังคมไทย : เหลียวหลังแลหน้า (2534 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA35 2534 .ก63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA35 2534 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
คนมองคน : นานาชีวิตในกระแสความเปลี่ยนแปลง : เอกสารประกอบการประชุม การประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา วันที่ 27-29 มีนาคม 2545 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) / จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).

by การประชุมทางมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 1 : 2545 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2545Availability: Available for loan (3)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GN358 .ก64 (3).

ห้องสมุด:
การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552 : รวมบทความวิชาการและผลงานวิจัย / คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 1 : 2552 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะ, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ช825 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ช825 2552 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากวิกฤติเศรษฐกิจ : รวมบทความ จากการประชุมวิชาการประจำปี 2541 / บรรณาธิการ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์.

by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | การประชุมวิชาการเรื่องผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากวิกฤติเศรษฐกิจ (2542 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2542?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .ผ43 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสังคม : รายงานการสัมมนา 18 พฤศจิกายน 2539 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย และ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสังคม (2539 : กรุงเทพมหานคร) | ทบวงมหาวิทยาลัย | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ทบวง, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .ก625 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคม ในประเทศไทย : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาโครงการวิจัย (ร่างรายงานการวิจัย) วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ณ ห้องพิมานเมฆ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะแกรนด์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร / จัดโดย มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย ร่วมกับ โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

by การประชุมสัมมนาโครงการวิจัยเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของประชาสังคมในประเทศไทย (2543 : กรุงเทพฯ) | มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมประเทศไทย | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2543Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HN700.592.พ6 ก618 (1).

ห้องสมุด:
ประชาคมอาเซียน จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทย : รายงานสรุปการสัมมนาวิชาการ / โดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

by การสัมมนาวิชาการ "ประชาคมอาเซียน จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทย" (2556 : พิษณุโลก) | มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [พิษณุโลก] : หลักสูตร, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก6445 2556 (1).

ห้องสมุด:
วัฒนพจน์ของผู้ทรงคุณาวุฒิทางวัฒนธรรม / คณะผู้จัดทำ ไพรงาม บูรณเหตุ ... [และคนอื่นๆ].

by ไพรงาม บูรณเหตุ | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | งานแสดงมุทิตาคารวะและเชิดชูเกียรติคุณแด่ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม (2539 : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .ว56 (3).

ห้องสมุด:
คุณภาพชีวิตของคนชนบท / [จัดโดย] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การประชุมวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องคุณภาพชีวิตของคนชนบท (2534 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ก615 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 ก615 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 ก615 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544