ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 26 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ระบบการควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ.

by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF101 .ว6 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF101 .ว6 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF101 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon wādūai phrarātchabanyat wādūai kānkhatkan hǣng kotmāi Phō̜.Sō̜. 2481 (dōiyō̜) / คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (โดยย่อ) / สุพจน์ กู้มานะชัย.

Phot Kūmānachai. Chākhrit Kūmānachai. by พจน์ กู้มานะชัย | ชาคริต กู้มานะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม / ชาคริต กู้มานะชัย.Edition: Phim khrang thī 6, kǣkhai phōemtōem / Chākhrit Kūmānachai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Phrarātchabanyat wādūai kānkhatkan hǣng kotmāi Phō̜.Sō̜. 2481 (dōiyō̜) Other title: พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (โดยย่อ).Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480 .พ23 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480 .พ23 2560 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon / คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช.

Prasit Piwāwatthanaphānit. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Chabapphim khrang thī 5, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: : Checked out (9).

ห้องสมุด:
บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ต.1/2513 = An analysis of the constitutional tribunal's decision no T 1/2513 (1/1970) / คุณวุฒิ ต้นตระกูล.

by คุณวุฒิ ต้นตระกูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3174 .ค72 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481.

by เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448- [ผู้รวบรวม.].

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, นีติเวชช์, 2490Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท9 ส69 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระหว่างประเทศเอกชน แผนกคดีบุคคล = Private international law on the matter of person / สญชัย นินนาท.

by สญชัย นินนาท.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญูญูชน, 2551Other title: Private international law on the matter of person.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3224 .ส22 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3224 .ส22 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3224 .ส22 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3224 .ส22 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช.

by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Availability: Available for loan (25)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT480 .ป46 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480 .ป46 2551 (7), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480 .ป46 2551 (12), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT480 .ป46 2551 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง : เส้นแบ่งระหว่างกฎหมาย / ศักดา หาญบุญตรง.

by ศักดา หาญบุญตรง, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Retroactive law enforcement : boundarise of laws.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3827 .ศ623 2552 (1).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi. Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon = Principle of law. Private international law / หลักกฎหมาย. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = Principle of law. Private international law / ดวงเด่น นาคสีหราช.

Duangden Nakseeharach by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Other title: Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Lak kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Principle of law. Private international law | กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล | หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480 .ด52 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480 .ด52 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT480 .ด52 2559 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ขอบเขตของการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีก่อนและหลังการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย / วรวิทย์ แซ่หุ่น.

by วรวิทย์ แซ่หุ่น, 2521- | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548 [2005]Other title: Extent of control of laws which are contrary to and inconsistent with the constitution : the study of pre and post examination of promulgation.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2280 .ว456 2548 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (โดยย่อ) / สุพจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท92 พ23 2547 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท92 พ23 2547 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4270.ท92 พ23 2547 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท92 พ23 2547 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (โดยย่อ) / พจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2540?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท92 พ23 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท92 พ23 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4270.ท92 พ23 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท92 พ23 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / โดย กมล สนธิเกษตริน.

by กมล สนธิเกษตริน, 2474-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2539Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท92 ก4 2539 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4270.ท92 ก4 2539 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (โดยย่อ) / สุพจน์ กู้มานะชัย.

by พจน์ กู้มานะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Other title: พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (โดยย่อ).Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท92 พ23 2549 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JX4270.ท92 พ23 2549 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JX4270.ท92 พ23 2549 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JX4270.ท92 พ23 2549 (2).

ห้องสมุด:
Lak kotmāi. Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon = Principle of law. Private international law / หลักกฎหมาย. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล = Principle of law. Private international law / ดวงเด่น นาคสีหราช.

Dūangdēn Nāksīharāt, by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Lak kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon Other title: Principle of law. | Private international law | กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล | หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480 .ด52 2561 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480 .ด52 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT480 .ด52 2561 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon / คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช.

Prasit Piwāwatthanaphānit. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Chabapphim khrang thī 4, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480 .ป46 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480 .ป46 2559 (1). Checked out (14).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร, สถาพร ลิ้มมณี, ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร | สถาพร ลิ้มมณี | ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT480.ก32481ก4 2536 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480.ก32481ก4 2536 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480.ก32481ก4 2536 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT480.ก32481ก4 2536 (3).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / โดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช.

by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT480 .ป46 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การใช้กฎหมายต่างประเทศโดยกลไกของกฎหมายขัดกัน : งานวิจัยวิชาการ / โดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K7040 .ป46 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K7040 .ป46 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544