ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
บทศึกษาเรื่องต้นทุนการกำกับบริษัทหลักทรัพย์ / โดย พิชิต อัคราทิตย์ ... [และคนอื่นๆ].

by พิชิต อัคราทิตย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนาตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.565 .บ35 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.565 .บ35 (1).

ห้องสมุด:
รายงานเรื่องปัญหาธุรกิจการบริการทางการเงิน / โดย กัมพล ณรงค์กูล ... [และคนอื่นๆ].

by กัมพล ณรงค์กูล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.56 .ร65 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไป กรณีเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่น / โดย ยุวดี อริยานนท์.

by ยุวดี อริยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.55.ก32 ย753 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.55.ก32 ย753 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG94 (1).

ห้องสมุด:
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานกับการปรับโครงสร้าง ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ / โดย กฤชญา ว่องตาประดิษฐ์.

by กฤชญา ว่องตาประดิษฐ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4452.56 .ก45 (2).

ห้องสมุด:
พฤติกรรมการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ในช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ = The competition among securities firms before and after commission liberalization / โดย พรรณี เรืองแววมณี.

by พรรณี เรืองแววมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.563 .พ443 (2).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ขนาดเล็ก / โดย ทศพล ฐิติกวรกุล.

by ทศพล ฐิติกวรกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG5750.55.ก32 ท533 2554 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัทกลุ่มเงินทุนและบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / โดย บัญชา คลังผา.

by บัญชา คลังผา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG4529.5 .บ622 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4529.5 .บ622 (2). Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .บ622ก645 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลข้อกำหนดบริษัทสมาชิก [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2546?]Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ต463ป468 (2). :

การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดจากการขยายขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย = Economies of scale and economies of scope in finance and securities companies : a case of Thailand / พิฑูรย์ จรินทิพย์พิทักษ์.

by พิฑูรย์ จรินทิพย์พิทักษ์, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG4452.56 .พ63 (1).

ห้องสมุด:
องค์กรในการกำกับดูแลและควบคุมธุรกิจหลักทรัพย์ = The organization concerning to supervise and control securities business / สุเทพ ลีรพงษ์กุล.

by สุเทพ ลีรพงษ์กุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG5750.56.ก2 ส73 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544