Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit . Phāk nưng, Tangtǣ pīkānsưksā 2538-2557 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง, ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538-2557 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nētibanthittayasaphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 643079] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 643079] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 643079] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit . Phāk sō̜ng, Tangtǣ pīkānsưksā 2537-2556 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคสอง, ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2556 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nētibanthittayasaphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 643080] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 643080] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 643080] (2).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. phāk sō̜ng : kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng... kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā... læ khamthām phrō̜m thong khamtō̜p nai kānsō̜ppākplao tangtǣ pīkānsưksā 2533 - 2552 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคสอง : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 - 2552 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibanthittayasaphā, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2553 [2010]Other title: Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. læ khamthām phrō̜m thong khamtō̜p nai kānsō̜ppākplao kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng... kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā... tangtǣ pīkānsưksā 2533 - 2552 Other title: Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Other title: คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 - 2552 | คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2010 649229] (1).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. phāk sō̜ng : kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng... kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā... læ khamthām phrō̜m thong khamtō̜p nai kānsō̜ppākplao tangtǣ pīkānsưksā 2536 - 2555 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคสอง : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 - 2555 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nētibandittayasaphā, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2556 [2013]Other title: Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Other title: คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2010 657511] (1).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. phāk sō̜ng : kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng... kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā... læ khamthām phrō̜m thong khamtō̜p nai kānsō̜ppākplao tangtǣ pīkānsưksā 2534- 2553 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคสอง : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 - 2553 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nētibanthittayasaphā, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2555 [2012]Other title: Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. læ khamthām phrō̜m thong khamtō̜p nai kānsō̜ppākplao kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng... kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā... tangtǣ pīkānsưksā 2534 - 2553 Other title: Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Other title: คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 - 2553 | คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 657723] (1).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit . Phāk nưng, Tangtǣ pīkānsưksā 2537-2558 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง, ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2558 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nētibanthittayasaphā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 669565] (1).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit . Phāk nưng, Tangtǣ pīkānsưksā 2534-2553 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง, ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534-2553 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nētibanthittayasaphā, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 669568] (1).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Phāk sō̜ng, Tangtǣ pīkānsưksā 2539-2558 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคสอง, ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539-2558 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nētibanthittayasaphā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT70 .ค58 2560] (2). Checked out (2).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Phāk sō̜ng, Kotmāi ʻĀyā Kotmāi Phǣng læ Phānit tangtǣ pīkānsưksā 2540-2559 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง, กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540-2559 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nētibanthittayasaphā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT70 .ค57 2560 ] (1). Checked out (2).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. phāk sō̜ng : kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng... kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā... læ khamthām phrō̜m thong khamtō̜p nai kānsō̜ppākplao tangtǣ pīkānsưksā 2540-2559 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคสอง : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540-2559 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nētibanthittayasaphā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT70 .ค58 2561] (2). Checked out (4).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakānʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai tangtǣ Phō̜.Sō̜. 2519 thưng patčhuban / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบัน / รชฎ เจริญฉ่ำ.

Rachata Charoencham, by รชฎ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : HǭČhǭKǭ. Phimʻaksō̜n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2558 [2015]Other title: Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakānʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai Other title: Khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakānʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai Other title: คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย | ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 658093] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658093] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658093] (1). Checked out (3).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakān ʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai tangtǣ Phō̜.Sō̜. 2519 thưng patčhuban / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบ ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบัน / รชฏ เจริญฉ่ำ.

Rachot Čharœ̄ncham, by รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phimʻaksō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2559 [2016]Other title: Khō̜sō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakān ʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai Other title: ข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p kānsō̜p khatlư̄ak phư̄a bančhu pen khārātchakān ʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phūchūai tangtǣ Phō̜.Sō̜. 2519 thưng patčhuban / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบัน / รชฏ เจริญฉ่ำ.

Rachot Čharœ̄ncham, by รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phimʻaksō̜n, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT70 .ร22 2552] (1).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. phāk nưng, tangtǣ pīkānsưksā 2531-2550 / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง : ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2550 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibanthittayasaphā, [2550] [2007] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, [2550] [2007]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2007 667285] (1).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. phāk sō̜ng : kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng... kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā... læ khamthām phrō̜m thong khamtō̜p nai kānsō̜ppākplao tangtǣ pīkānsưksā 2531 - 2550 / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคสอง : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 - 2550 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibanthittayasaphā, 2550 [2007] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2550 [2007]Other title: Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. læ khamthām phrō̜m thong khamtō̜p nai kānsō̜ppākplao kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng... kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā... tangtǣ pīkānsưksā 2531 - 2550 Other title: คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 - 2550.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2007 667286] (1).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Phāk nưng : kotmāi ʻāyā kotmāi phǣng læ phānit tangtǣ pīkānsưksā 2541-2560 / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง : กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541-2560 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibandittayasaphā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT70 .ค57 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT70 .ค57 2561] (1). Checked out (3).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit Phāk sō̜ng : kotmāi withī čhāranā khwām phǣng... kotmāi withī čhāranā khwām ʻāyā... læ kham thām phrō̜m thong khamtō̜p nai kān sō̜ppākplao tangtǣ pīkānsưksā 2538-2557 / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง : กฎหมายวิธีจารณาความแพ่งฯ กฎหมายวิธีจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538-2557 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibanthittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 661199] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 661199] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit Phāk nưng tangtǣ pīkānsưksā 2539-2558 / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539-2558 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibanthittayasaphā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 665711] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 665711] (2).

Open Library:
Khūmư̄ trīam sō̜p trong nitisāt / คู่มือเตรียมสอบตรงนิติศาสตร์ / คณะผู้จัดทำ ภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ... และคนอื่น ๆ.

Somphopphisit Sukhaphisit. Phatthanēt Sukhaphisit. khēmmanat Sukhaphisit. Mahasēt ʻUngthanaphūmtham. by สมภพพิสิษฐ สุขพิสิษฐ | พัทธเนติห์ สุขะพิสิษฐ์ | มหเศรษฐ์ อึ๊งธนาภูมิธรรม | เขมณัฏฐ์ สุขะพิสิษฐ์, 2531-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขและปรับปรุง)Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Phimʻaksō̜n, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 645654] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 645654] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 645654] (2).

Open Library:
Khūmư̄ thūan sō̜p : sarup praden khō̜sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng phrō̜m khō̜sangkēt / คู่มือทวนสอบ : สรุปประเด็นข้อสอบกฎหมายปกครอง พร้อมข้อสังเกต / Absolute Law.

Thanāphong Thō̜nhāmkǣo. by ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Pannawit, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ปัณณวิชญ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT70 .ฐ36 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT70 .ฐ36 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT70 .ฐ36 2561] (2). Checked out (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)