Your search returned 279 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
29 Phō̜.Rō̜.Bō̜. thī mī thōt thāng ʻāyā : chabap čhap praden prapprung mai lāsut 2558 / 29 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา : ฉบับจับประเด็น ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2558 / สูตรไพศาล ; บรรณาธิการ ฐาน ธนชัยวิวัฒน์.

Thān Thanachaiwiwat. Sūtphaisān. by ฐาน ธนชัยวิวัฒน์ | สูตรไพศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūtphaisān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2558 [2015]Other title: 29 phrar̄tchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā : chabap čhap praden prapprung mai lāsut 2558 Other title: 29 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา : ฉบับจับประเด็น ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2558.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 649761] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 649761] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 649761] (2).

Open Library:
40 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 1 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2554?] [2011?]Other title: สี่สิบพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. | 40 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา..Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2554] (1).

Open Library:
40 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 2 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The justice group.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, กรุงเทพฯ : [2554?] [2011?]Other title: สี่สิบพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. | 40 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา..Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2554ก] (1).

Open Library:
45 phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. lem 1 / 45 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 1 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขแลเพิ่มเติมใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013]Other title: 45 Phō̜.Rō̜.Bō̜. thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: Sīsiphā phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: 45 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา. | สี่สิบห้าพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 640796] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 640796] (2).

Open Library:
45 phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. lem 2 / 45 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 2 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group (Bangkok, Thailand) by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขแลเพิ่มเติมใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013]Other title: 45 Phō̜.Rō̜.Bō̜. thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: Sīsiphā phrarātchabanyat thī mī thōt thāng ʻāyā. Other title: 45 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา. | สี่สิบห้าพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 640797] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 640797] (2). Checked out (1).

Open Library:
The Big story 'ān phư̄a sō̜p khō̜mūn læ dīkā samkhan. Phāk 1 , Kotmāi 'āyā kotmāi rǣngngān læ kotmāi phāsī'ākō̜n kotmāi ratthammanūn læ kotmāi pokkhrō̜ng / The Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ. ภาค 1, กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง / The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2556?] [2013?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2556?] [2013?]Other title: Kotmāi 'āyā kotmāi rǣngngān læ kotmāi phāsī'ākō̜n kotmāi ratthammanūn læ kotmāi pokkhrō̜ng Other title: กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 636212] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2013 636212] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 636212] (2). Checked out (1).

Open Library:
Infographic Pō̜. ʻāyā. Lem 1, Khrōngsāng khwāmrapphit thāng ʻāyā chabap LawDD / Infographic ป.อาญา. เล่ม 1, โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ฉบับ LawDD / ผู้เรียบเรียง กฤษณ์ ฤทธิธรรม, นริศรา ทุมมา ; บรรณาธิการ มารุต ศิริโก.

Krit Ritthitham. Narisara Thummā. Mārut Sirikō. by กฤษณ์ ฤทธิธรรม | นริศรา ทุมมา | มารุต ศิริโก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Diʻantimēt Sō̜p Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดิอัลติเมท ซอฟต์ จำกัด, 2560 [2017]Other title: Khrōngsāng khwāmrapphit thāng ʻāyā chabap LawDD Other title: Pō̜. ʻāyā. Other title: โครงสร้างความรับผิดทางอาญา ฉบับ LawDD | ป.อาญา..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3878 .ก923 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3878 .ก923 2560] (1). Checked out (4).

Open Library:
Kotmāi thī ʻāčhān fāi pokkhrō̜ng khūan rū / กฎหมายที่อาจารย์ฝ่ายปกครองควรรู้ / นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์.

Nō̜rasēt Čhīamčhirōt. by นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim ʻŌdīan Satō, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 632847] (2).

Open Library:
Kotmāi laksana ʻāyā. กฎหมายลักษณอาญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Kōng Lahuthōt, Rǭ.Sǭ. 127 [2451] [1908] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กองลหุโทษ, ร.ศ. 127 [2451] [1908]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1908 651934] (1).

Open Library:
Kotmāi laksana ʻāyā phrō̜m dūai khamʻathibāi khwāmsamkhan prakō̜p / กฎหมายลักษณะอาญา พร้อมด้วยคำอธิบายความสำคัญประกอบ / พ.ต.ท. พัฒน์ นีลวัฒนานนท์.

Phat Nīlawatthanānon, Phon.Tǭ.Tǭ., by พัฒน์ นีลวัฒนานนท์, พล.ต.ต, 2450-2513.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phra Nakhǭn : Hānghunsūan Watthanabannākhān, 2492 [1949] Publisher: พระนคร : ห้างหุ้นส่วน วัฒนบรรณาคาร, 2492 [1949]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1949 651297] (1).

Open Library:
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ลักษณะอาชญาแต่ต้นตลอดจนพุทธศักราช 2477 พระราชบัญญัติคอมมิวนิสม์ พร้อมด้วยฉะบับภาษาอังกฤษ.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ดำรงธรรม, 2478 [1935]Other title: Penal code of the Kingdom of Siam (Draft version) R.S. 127 (1908) with the amendments upto B.E. 2477 (1935) and the Act Concerning Communism Siamese text and English version..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: 343 .ก13] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: ท124 .ก22] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1935 165732] (3).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā : phāk thūapai = Criminal law : general principles / กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป = Criminal law : general principles / เมธาคุณ พฤกษา.

Mēthākhun Phrưksā. by เมธาคุณ พฤกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thipphœ̄n Krup Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด, 2558 [2015]Other title: Criminal law : general principles.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ม736 2015] (1).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā 1 : phāk botbanyat thūapai = Criminal law 1 : general principles. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 : ʻēkkasān kānsō̜n chut wichā / กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป = Criminal law 1 : general principles. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 31.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2555 [2012] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: Criminal law 1 : general principles.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 644652] (1).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā 1 : phāk botbanyat thūapai = Criminal law 1 : general principles. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป = Criminal law 1 : general principles. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Criminal law 1 : general principles.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 660226] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 660226] (1). Checked out (2).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā 1 : phāk botbanyat thūapai = Criminal law 1 : general principles. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป = Criminal law 1 : general principles. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Criminal law 1 : general principles.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 660227] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 660227] (2).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā 1 : phāk 1 botbanyat thūapai (nēn māttrā samkhan) khamphiphāksā sān dīkā thī nāsončhai tūayāng khamthām læ nǣotō̜p ʻattanai / กฎหมายอาญา 1 : ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป (เน้นมาตราสำคัญ) คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ตัวอย่างคำถามและแนวตอบอัตนัย / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Sākhā Wichā Nitisāt Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ก277 2558] (1).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā (sūan thī kǣkhai mai) phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi ʻāyā (chabap thī 22), (chabap thī 23), (chabap thī 24) Phō̜.Sō̜. 2558 : prakō̜p dūai čhaophanakngān kratham chamrao dek khwāmphit kīeokap sop khwāmphit lahuthōt sư̄ lāmokʻanāčhān dek / กฎหมายอาญา (ส่วนที่แก้ไขใหม่) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22), (ฉบับที่ 23), (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 : ประกอบด้วย เจ้าพนักงาน กระทำชำเราเด็ก ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดลหุโทษ สื่อลามกอนาจารเด็ก / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 660741] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 660741] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 660741] (2). Checked out (2).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā samrap nak ratthasāt = Criminal law for political scientist. lem 1 / กฎหมายอาญา สำหรับนักรัฐศาสตร์ = Criminal law for political scientist. เล่ม 1 / เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์.

Kīattisak Tantičhariyāphan, by เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Criminal law for political scientist.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 1] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 1] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 1] (4).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā samrap nak ratthasāt = Criminal law for political scientist. lem 2 / กฎหมายอาญา สำหรับนักรัฐศาสตร์ = Criminal law for political scientist. เล่ม 2 / เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์.

Kīattisak Tantičhariyāphan, by เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Criminal law for political scientist.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 2] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 2] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 2] (4).

Open Library:
Kotmāi ʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m chabap thī 25 Phō̜.Sō̜. 2559 kānbangkhap thōt prap kānrō̜ kamnot thōt læ rō̜ kānlongthōt thōt khō̜ng phūchai læ phūthūkchai/ กฎหมายอาญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2559 การบังคับโทษปรับ การรอกำหนดโทษและรอการลงโทษ โทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3976 .ส73 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3976 .ส73 2559] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)