Your search returned 69 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi kānkhākhāi lǣ bǣp tūayāng sanyā bāng yāng / กฎหมายการค้าขาย แล แบบตัวอย่างสัญญาบางอย่าง / ของ สิงโต.

Singtō. by สิงโต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Rōngphim Krung Thēp... Dēlimē, 2459 [1916] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ เดลิเมล์, 2459 [1916]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1916 650832] (1).

Open Library:
Kotmāi phānit 2 : yư̄m fāksap tūathǣn prakanphai = Criminal law II : loans, deposits, agents and insurance. [Lō̜. 1], Nūai thī 1-7 / กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย = Commercial law II : loans, deposits, agents and insurance. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Commercial law II : loans, deposits, agents and insurance.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 660165] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 660165] (2).

Open Library:
Kotmāi phānit 2 : yư̄m fāksap tūathǣn prakanphai = Criminal law II : loans, deposits, agents and insurance. [Lō̜. 2], Nūai thī 8-15 / กฎหมายพาณิชย์ 2 : ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย = Commercial law II : loans, deposits, agents and insurance. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 1. Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 [2014]Other title: Commercial law II : loans, deposits, agents and insurance.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 660166] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 660166] (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit. lem 1, Nitikam-sanyā / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 นิติกรรม-สัญญา / ณัฐพงศ์ สมพันธุ์.

Natthapong Somphan. by ณัฐพงศ์ สมพันธุ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560 [2017]Other title: Nitikam-sanyā Other title: นิติกรรม-สัญญา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .ณ63 2560 ล. 1] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .ณ63 2560 ล. 1] (2). Checked out (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit phrō̜m sō̜p. Nitikam-sanyā-nī / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมสอบ. นิติกรรม-สัญญา-หนี้ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Kō̜ngwit Watcharāphō̜n. by ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Edition: อัพเดทล่าสุด 2557Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Čhat Čhamnāi dōi Rān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2557 [2014]Other title: Nitikam-sanyā-nī Other title: นิติกรรม-สัญญา-หนี้.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 633030] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633030] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633030] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit phrō̜m sō̜p. Nitikam-sanyā-nī / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมสอบ. นิติกรรม-สัญญา-หนี้ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Kō̜ngwit Watcharāphō̜n. by ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Čhat Čhamnāi dōi Rān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2558 [2015]Other title: Nitikam-sanyā-nī Other title: นิติกรรม-สัญญา-หนี้.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 661330] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 661330] (2). Checked out (4).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit laksana nitikam læ sanyā = Civil and commercial code : Juristic acts and contracts / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา = Civil and commercial code : Juristic acts and contracts / วิชุดา ธนมิตรามณี.

Wichuda Thanamitrāmanī. by วิชุดา ธนมิตรามณี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sampachanya, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2561 [2018]Other title: Civil and commercial code : Juristic acts and contracts.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .ว627 2561] (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai nitikam læ sanyā / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา / โดย ประกอบ หุตะสิงห์.

Prakǭp Hutasing, by ประกอบ หุตะสิงห์, 2454-2537.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2498 [1955] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2498 [1955]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1955 652584] (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai nitikam læ sanyā / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา / โดย ประกอบ หุตะสิงห์.

Prakǭp Hutasing, by ประกอบ หุตะสิงห์, 2454-2537.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2501 [1958] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2501 [1958]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1958 652589] (1).

Open Library:
Konlayut kāntham sanyā phư̄a kānwāngphǣn phāsī [mư̄a sanyā plīan pai phāra phāsī plīan tām]/ กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี [เมื่อสัญญาเปลี่ยนไป ภาระภาษีเปลี่ยนตาม] / โดย เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Phōembun Kǣokhīeo. by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงใหม่).Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krungthēp : Thammaniti, 2557 [2014]. Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIN HJ 2014 638726] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HJ 2014 638726] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: FIN HJ 2014 638726] (2).

Open Library:
การยอมรับหรือบอกปัดสัญญาในคดีล้มละลาย / โดย มิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี.

Mingkwan Satjaakramontri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Assumption or rejection of contracts in bankruptcy case.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1942 .ม62 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1942 .ม62 2559] (1).

Open Library:
<>. การรับช่วงสิทธิโดยสัญญา / โดย ศุภราพร สมใจ.

Suphraraporn Somjai, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ศุภราพร สมใจ, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) Other title: Conventional subrogation.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 655369] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655369] (1).

Open Library:
Kān rāng sanyā phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi = English for lawyers : contract drafting / การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: English for lawyers : contract drafting.Availability: No items available Checked out (4). In transit (1).

Open Library:
การส่งมอบสินค้าไม่ถูกต้องตามจำนวนในสัญญาซื้อขาย / โดย ธนพร มิ่งมั่นคง.

Thanaporn Mingmankong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ธนพร มิ่งมั่นคง, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Delivery of goods not conforming to contractual quantities in contracts of sale.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT874 .ธ33 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาซื้อขายระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน / โดย พรพิศุทธิ์ ไฉนศิริยุทธิ์.

Pornpisut Chanaisiriyut, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พรพิศุทธิ์ ไฉนศิริยุทธิ์, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Unfair contract terms in sale contracts between government agencies and private individuals.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 655448] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655448] (1).

Open Library:
ความรับผิดในความเสียหายต่อเนื่องอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่ซื้อขาย / โดย เทอดทูน รัฐกาญจน์.

Terttoon Rattakan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by เทอดทูน รัฐกาญจน์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Liability for consequential damages out of defects in sale contract.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT876 .ท75 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT876 .ท75 2559] (1).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap pramūan kotmāi phǣng læ phānit / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / คณิต ณ นคร.

Kanit Na Nakorn, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .ค36 2559] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 667148] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 667148] (3). Checked out (4).

Open Library:
Khamphī fō̜ng phǣng. bap 3 / คัมภีร์ฟ้องแพ่ง. บรรพ 3 / สมชาย พวงภู่.

Somchāi Phūangphū. by สมชาย พวงภู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Niti bannā kān, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2549 [2006]Other title: Khūmư̄ nak kotmāi khamphī fō̜ng phǣng. Other title: คู่มือนักกฎหมาย คัมภีร์ฟ้องแพ่ง..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2006 654680] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2006 654680] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2006 654680] (2).

Open Library:
ค่าบำเหน็จในสัญญานายหน้า / โดย เครือมาส ดีรัชต.

Kruamas Deeratchata, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by เครือมาส ดีรัชต, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Brokerage fee.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 655223] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655223] (1).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา = Civil and commercial code : juristic acts and contracts / ประดิษฐ์ โสมณวัตร.

Pradit Sōmonwat. Mahāwitthayālai Rātchaphat Sakon Nakorn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by ประดิษฐ์ โสมณวัตร | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Sakon Nakorn] : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Sakon Nakorn, 2555 [2012] Publisher: [สกลนคร] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2555 [2012]Other title: Civil and commercial code : juristic acts and contracts.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 643513] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 643513] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 643513] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)