Your search returned 308 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
40 kotmāi klaitūa rūwai mai thūk ʻaoprīap!! / 40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ!! / โดย บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม

Bunrūam Thīamčhan. Saranyā Witchātham. by บุญร่วม เทียมจันทร์ | ศรัญญา วิชชาธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻInphan Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อินส์พัล จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 664505] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 664505] (2). Checked out (2).

Open Library:
7 pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham / 7 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม / กองบรรณาธิการ สุรภา แจ้งแจ่มจิตต์ ... [และคนอื่นๆ].

Suraphā Čhǣngčhǣmčhit. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by สุรภา แจ้งแจ่มจิตต์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Other title: Čhet pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: เจ็ดปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2013 633769] (1). Checked out (1).

Open Library:
8 pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak / 8 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ / [กองบรรณาธิการ วัฒนพร คชภูมิ ... [และคนอื่นๆ]].

Watthanaphō̜n Khotchaphūm. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by วัฒนพร คชภูมิ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558 [2015]Other title: Pǣt pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: Pǣt pī Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham Other title: แปดปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม | 8 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658457] (1).

Open Library:
Kotmāi kap khwām rak / กฎหมายกับความรัก / วิชา มหาคุณ.

Wicha Mahākhun, by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 629668] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629668] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629668] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi kap khwām rak / กฎหมายกับความรัก / วิชา มหาคุณ.

Wicha Mahākhun, by วิชา มหาคุณ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 666114] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .ว66 2557] (1).

Open Library:
Kotmāi klai tūa mai ru-- mai dai!!. lem 2 / กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้-- ไม่ได้!!. เล่ม 2 / โดย สิริจิตต์ ชูศักดิ์ (ทนายเกด).

Siričhit Chūsak. by สิริจิตต์ ชูศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Dream&Passion, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Dream&Passion, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 656269] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 656269] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 656269] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi klai tūa mai ru-- mai dai!! / กฎหมายใกล้ตัว ไม่รู้-- ไม่ได้ !! / โดย ทนายเกด.

Siričhit Chūsak. by สิริจิตต์ ชูศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Dream & Passion, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : Dream & Passion, 2556 [2013]Other title: Kotmāi klai tūa mai ru mai dai Other title: กฎหมายใกล้ตัวไม่รู้ไม่ได้.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 652912] (1).

Open Library:
Kotmāi thī phiksu (nī) tō̜ng rū / กฎหมายที่ภิกษุ (ณี) ต้องรู้ / กาญจนา สุทธิกุล.

Kānčhanā Sutthikun. by กาญจนา สุทธิกุล, 2516-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท : ม.ป.พ], 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2017 694969] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2017 694969] (1).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 56, Kānkhonsong thāng bok / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 56, การขนส่งทางบก / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Kānkhonsong thāng bok Other title: Thai law | การขนส่งทางบก.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 56] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 55, Khontāngdāo / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 55, คนต่างด้าว / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Khontāngdāo Other title: Thai law | คนต่างด้าว.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 55] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 54, Nirathōtsakam ʻaphaiyathōt lāng monthin khwāmrūammư̄ rawāng prathēt nai krabūankān yuttham sanchāt ʻongkān rawāng prathēt / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 54, นิรโทษกรรม อภัยโทษ ล้างมลทิน ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการยุติธรรม สัญชาติ องค์การระหว่างประเทศ / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Nirathōtsakam ʻaphaiyathōt lāng monthin khwāmrūammư̄ rawāng prathēt nai krabūankān yuttham sanchāt ʻongkān rawāng prathēt Other title: Thai law | นิรโทษกรรม อภัยโทษ ล้างมลทิน ความร่วมมือระหว่างประเทศในกระบวนการยุติธรรม สัญชาติ องค์การระหว่างประเทศ.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 54] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 53, Kāndamnœ̄n krabūankān yuttham krabūankān yuttitham thāng lư̄ak / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 53, การดำเนินกระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Kāndamnœ̄n krabūankān yuttham krabūankān yuttitham thāng lư̄ak Other title: Thai law | การดำเนินกระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 53] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 52, Sān læ ʻongkō̜n ʻư̄n nai krabūankān yuttham / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 52, ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Sān læ ʻongkō̜n ʻư̄n nai krabūankān yuttham Other title: Thai law | ศาลและองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 52] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 60, Kānkhonsong thāng ʻākāt / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 60, การขนส่งทางอากาศ / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Kānkhonsong thāng ʻākāt Other title: Thai law | การขนส่งทางอากาศ.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 60] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 59, Kānkhonsong thāng nam / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 59, การขนส่งทางน้ำ / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Kānkhonsong thāng nam Other title: Thai law | การขนส่งทางน้ำ.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 59] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 58, Kānkhonsong thāng nam / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 58, การขนส่งทางน้ำ / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Kānkhonsong thāng nam Other title: Thai law | การขนส่งทางน้ำ.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 58] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 57, Kānkhonsong thāng bok / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 57, การขนส่งทางบก / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Kānkhonsong thāng bok Other title: Thai law | การขนส่งทางบก.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2559ก ล. 57] (2).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 45, Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 45, โทรคมนาคมและการสื่อสาร / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān Other title: Thai law | โทรคมนาคมและการสื่อสาร.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2558 ล. 45] (1).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 46, Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 46, โทรคมนาคมและการสื่อสาร / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Thōrakhamanākhom læ kānsư̄sān Other title: Thai law | โทรคมนาคมและการสื่อสาร.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2558 ล. 46] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)