ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การศึกษาการทำงาน / จัดทำโดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ; แปลโดย วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by วิจิตร ตัณฑสุทธิ์ | องค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: T60 .ก6 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T60 .ก6 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การศึกษางาน = Work study / สุนทร ลิ่วเลาหคุณ.

by สุนทร ลิ่วเลาหคุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : งานเอกสารและการพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2528Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T60 .ส73 2528 (3).

ห้องสมุด:
การศึกษางาน = Work study / วัชรินทร์ สิทธิเจริญ.

by วัชรินทร์ สิทธิเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: T60.2 .ว62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T60.2 .ว62 (1). Checked out (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การศึกษางานอุตสาหกรรม = Industrial work study / แต่งโดย รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม.

by รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด, 2550Other title: Industrial work study.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T60 .ร62 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwāmlap khō̜ng kān watphon / ความลับของการวัดผล / โดย นภดล ร่มโพธิ์.

Nopphadon Romphō. by นภดล ร่มโพธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : BTS Press, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : บีทีเอส เพรส, 2558 [2015]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .น4327 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.9 .น4327 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD58.9 .น4327 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksāngān thāng ʻutsāhakam = Industrial work study / การศึกษางานทางอุตสาหกรรม = Industrial work study / อังกูร ลาภธเนศ.

ʻAngkūn Lāpthanet. by อังกูร ลาภธเนศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Niu Yūʻem ʻÆt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : นิว ยูเอ็ม แอ็ด, 2557 [2014]Other title: Industrial Work Study.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T60.2 .อ62 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmlap khō̜ng kān watphon / ความลับของการวัดผล / โดย นภดล ร่มโพธิ์.

Nopphadon Romphō. by นภดล ร่มโพธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : BTS Press, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : บีทีเอส เพรส, 2562 [2019]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การวัดผลงานอย่างมีประสิทธิผล / โดย วิลเลียม เอ. ชีมานน์, จอห์น เอช. ลิงเกิล ; แปลและเรียบเรียงโดย ศิระ โอภาสพงษ์.

by ชีมานน์, วิลเลียม เอ | ศิระ โอภาสพงษ์ | ลิงเกิล, จอห์น เอช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : 2544. เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .ช64 (4), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.9 .ช64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.9 .ช64 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาการทำงาน : หลักการและกรณีศึกษา / วันชัย ริจิรวนิช.

by วันชัย ริจิรวนิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: T60 .ว63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T60 .ว63 (3). Checked out (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ระบบการติดตามและวัดผลการดำเนินงาน / นลินี จันสว่าง, วชิรา ตีรกรวิเศษภักดี, สุชาติ แสงทองสวัสดิ์.

by นลินี จันสว่าง | วชิรา ตีรกรวิเศษภักดี | สุชาติ แสงทองสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น4957ร63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .น4957ร63 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā kānthamngān : lakkān læ kō̜ranī sưksā / การศึกษาการทำงาน : หลักการและกรณีศึกษา / วันชัย ริจิรวนิช.

Wanchai Ričhirawanit. by วันชัย ริจิรวนิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Edition: Phim khrang thī 8. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TECH T 2012 627698 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and time study) โดย รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม และ เนื้อโสม ติงสัญชลี.

by รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม | เนื้อโสม ติงสัญชลี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์, 2528Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: T60 .ร6 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
72 ปี ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์ กฤษณามระ 12 กันยายน 2542.

by พรรณิภา รอดวรรณะ | วรศักดิ์ ทุมมานนท์ | กัลยา วานิชย์บัญชา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1778.4.ท9 ก16 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: LB1778.4.ท9 ก16 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544