ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เกษตรกรที่รัก : มุมมองที่สะท้อนภาพปัญหาเกษตรไทย / ระพี สาคริก.

by ระพี สาคริก, 2465-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ร63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S471.ท9 ร63 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมทางเลือก หนทางรอดของสังคมไทย / บรรณาธิการ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ; คณะผู้เขียน ณรงค์ คงมาก ... [และคนอื่นๆ].

by วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ | ณรงค์ คงมาก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายเกษตรกรทางเลือก, [2535]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: S494.5.ก63 ก75 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S494.5.ก63 ก75 (2).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมทางเลือก : การศึกษากรณีตัวอย่างการปรับตัวของเกษตรกรรม พื้นบ้านไทย / ชูพินิจ เกษมณี.

by ชูพินิจ เกษมณี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: S494.5.ก63 ช73 (4).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมทางเลือก : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน / ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ และคณะ.

by ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2548Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ป633 (2).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมทางเลือก หนทางรอดของสังคมไทย / บรรณาธิการ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ; คณะผู้เขียน ณรงค์ คงมาก [และคนอื่นๆ].

by วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, (2535)Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S494.5.ก63 .ก75 (1).

ห้องสมุด:
เกษตรกรรมทางเลือก : ความหมาย ความเป็นมา และเทคนิควิธี / บรรณาธิการ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ; คณะผู้เขียน วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ... [และคนอื่นๆ].

by วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก, 2539Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: S494.5.ก63 ก75 2539 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S494.5.ก63 ก75 2539 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S494.5.ก63 ก75 2539 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยีการเกษตร / กองบรรณาธิการ วิทยวัฒน์ กุญชร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].

by วิทยวัฒน์ กุญชร ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S495.5.ก63 ท69 (1).

ห้องสมุด:
เกษตรเพื่อการพึ่งตนเอง / เรียบเรียงโดย ศรีไพร บุญสังข์.

by ศรีไพร บุญสังข์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2546Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S494.5.ก63 ศ463 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544