ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ : รายงานผลการศึกษา / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI).

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9696.2.ท92 ค94 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9696.2.ท92 ค94 ล. 1 (2). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG232 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG232 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการตลาดผลไม้สดและแปรรูปในภาคตะวันออก [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ].

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค944633 (1). :

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค (micro-banking development) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; ปกรณ์ วิชยานนท์, ธิดา อินทรโชติ นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ปกรณ์ วิชยานนท์ | ธิดา อินทรโชติ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3300.56 .ย246 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ย24ค944 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังคนในอุตสาหกรรมกับการผลิตบุคลากรในสถาบันการศึกษา = A study of relationship of manpower requirement in industries with education supply : รายงานการวิจัย / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; หัวหน้าโครงการ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ; รองหัวหน้าโครงการ ณรงค์ ป้อมหลักทอง ; นักวิจัย กมลรัตน โขมพัตร ... [และคนอื่นๆ].

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ณรงค์ ป้อมหลักทอง | กมลรัตน โขมพัตร | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2547]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.575 .ย24 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.575 .ย24 (1). Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ย24ค94 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ย24ค94 (1).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ : ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์) / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; หัวหน้าโครงการ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ; [ผู้วิจัย] เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QE298 .อ365 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QE298 .อ365 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QE298 .อ365 (1). Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1).

ห้องสมุด:
การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = The extension of working age and saving scheme for retirement : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; สุจิตรา รอดสมบุญ นักวิจัยอาวุโส ; สวริน เจือศรีกุล ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | สุจิตรา รอดสมบุญ | สวริน เจือศรีกุล | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2551 [2008]Other title: Extension of working age and saving scheme for retirement.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1851 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544