ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการศึกษาการตรวจสอบโดยสังคม : เครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความยากจน และเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Social audit : local tools for poverty reduction and local empowerment in Thailand : final report / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 ค945 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ค945 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ค945 (1).

ห้องสมุด:
จะแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร : แข่งขัน แจกจ่าย หรือสวัสดิการ : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 / ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2550 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2551?]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 ส363 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ส363 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ย6 ส363 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
โครงการสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The development and enhancement of reach of and access to basic social security of the elderly : final report / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ชัยชนะ ศุภรัตน์โภคา ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by ชัยชนะ ศุภรัตน์โภคา | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2549Other title: Development and enhancement of reach of and access to basic social security of the elderly : final report.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7222.55 .ค945 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD7222.55 .ค945 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7222.55 .ค945 (2).

ห้องสมุด:
โครงการแนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างด้าว = A guideline for setting foreign worker levy rates : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ หัวหน้าโครงการ ; โชติการ สุขรุจิ, มณฑินี จักรสิรินนท์ นักวิจัย.

by สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ | โชติการ สุขรุจิ | มณฑินี จักรสิรินนท์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2550 [2551]Other title: แนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างด้าว | Guideline for setting foreign worker levy rates.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55 .ส465 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8700.55 .ส465 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8700.55 .ส465 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.55 .ส465 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544