Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย = Social and economic evaluation indicators for low-income housing development / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ, [2552?]Other title: Social and economic evaluation indicators for low-income housing development.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 187/2553 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wāngphǣn kānčhatkān singwǣtlō̜m čhāk kānchai prayōt sapphayākō̜n din lūkrang læ hin phu (Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a) : rāingān chabap sombūn / โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai Phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE320.ท9 ค954 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wikhro̜ læ tittām rāng kotmāi : rāingān chabap sombūn / โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Sathāban Phrapokklao. by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sathāban Phrapokklao, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ค94 2556 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ค94 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 657647 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544