ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 71 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 4) : rāingān kānsưksā chabap sombūn (Final report) / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 4) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55 .ค9453 2556 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 5) : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ค945 2557 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจพอเพียง : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2542 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 18-19 ธันวาคม 2542 / จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ... [และอื่นๆ].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2542 : ชลบุรี) | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ทีดีอาร์ไอ, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ส36 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ75 ส36 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์แผนแม่บทการพัฒนากำลังคน เพื่อุตสาหกรรมการผลิต และบริการของประเทศไทย พ.ศ. 2541-2549 / โดย ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI).

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5713.6.ท9 ร64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD5713.6.ท9 ร64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5713.6.ท9 ร64 (2).

ห้องสมุด:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 3) : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.55 .ค945 2555 (2).

ห้องสมุด:
Tārāng rāilaʻīat čhāk bǣpčhamlō̜ng : ʻēkkasān prakō̜p / ตารางรายละเอียดจากแบบจำลอง : เอกสารประกอบ / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2543 [2000]Other title: Khrōngkān ngān phatthanā bǣpčhamlō̜ng kamlang rǣngngān kānmī ngān tham læ kānwāngngān : tārāng rāilaʻīat čhāk bǣpčhamlō̜ng Other title: โครงการงานพัฒนาแบบจำลองกำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงาน : ตารางรายละเอียดจากแบบจำลอง.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5822.55.ก6 ต64 2543 (1).

ห้องสมุด:
สู่สังคมสมานฉันท์ : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 [ระหว่างวันที่] 26-27 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ... [และอื่นๆ].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2548 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2548Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .ว626 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM1126 .ว626 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1126 .ว626 (1).

ห้องสมุด:
ความมั่นคงของมนุษย์ : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2546 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ... [และอื่นๆ].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2546 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN25 .ส363 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN25 .ส363 (1).

ห้องสมุด:
เหลียวหลังแลหน้า: ยี่สิบปีเศรษฐกิจสังคมไทย : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 27-28 พฤศจิกายน 2547 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ... [และอื่น ๆ].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2547 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ว6763 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ว6763 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ว6763 (2).

ห้องสมุด:
รายงานวิจัยเรื่องการประเมินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WC503.6 .ร662 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันของอาหารทะเลกระป๋องในตลาดต่าง ประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่นๆ].

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9466.ท92 ค93 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9466.ท92 ค93 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9466.ท92 ค93 (2).

ห้องสมุด:
โครงการสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The development and enhancement of reach of and access to basic social security of the elderly : final report / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ชัยชนะ ศุภรัตน์โภคา ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by ชัยชนะ ศุภรัตน์โภคา | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2549Other title: Development and enhancement of reach of and access to basic social security of the elderly : final report.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD7222.55 .ค945 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD7222.55 .ค945 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7222.55 .ค945 (2).

ห้องสมุด:
การจัดสรรรายได้ภาษีและเงินอุดหนุนให้เทศบาล ที่สัมพันธ์กับ เครื่องชี้วัดการทำงานของเทศบาล / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ9574.55 .ก62 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการตลาดผลไม้สดและแปรรูปในภาคตะวันออก [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ].

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค944633 (1). :

รายงานการวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขาปี 2536 : อุตสาหกรรมแปรรูปที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้วิจัย ปัทมาวดี ซูซูกิ ... [และคนอื่น ๆ].

by ปัทมาวดี ซูซูกิ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9235.ม73 ร627 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9235.ม73 ร627 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9235.ม73 ร627 (2).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิจัยเชิงลึกเรื่องแรงงานในสถานประกอบการขนาดย่อมและขนาดเล็ก : รายงานฉบับสมบูรณ์ = An in-depth study on employment in micro and small enterprises in Thailand : EMSET : final report / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะนักวิจัยหลัก สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552Other title: In-depth study on employment in micro and small enterprises in Thailand : EMSET : final report.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.55 .ค942 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD8700.55 .ค942 2552 (1).

ห้องสมุด:
โครงการ"การดำเนินงานการแปรสัญญาร่วมการงานด้านกิจการโทรคมนาคม" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; รายชื่อคณะวิจัย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ... [และคนอื่นๆ].

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8390.55 .ค94 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนามิติใหม่ของการส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาประเทศ : วันที่ 19 กันยายน 2531 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ตึกรัฐสภา / จัดโดย โครงการสตรีกับการพัฒนา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by การสัมมนามิติใหม่ของการส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาประเทศ (2532 : ตึกรัฐสภา) | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. โครงการสตรีกับการพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2531Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1750.56 .ก65 (1).

ห้องสมุด:
การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี (free trade agreement : FTAs) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2549-Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ก568 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF2340.55 .ก568 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55 .ก568 ล. 1 (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544