ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานวิจัยเรื่องการประเมินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WC503.6 .ร662 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค (micro-banking development) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; ปกรณ์ วิชยานนท์, ธิดา อินทรโชติ นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ปกรณ์ วิชยานนท์ | ธิดา อินทรโชติ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3300.56 .ย246 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ย24ค944 (1).

ห้องสมุด:
โครงการการทบทวนการประยุกต์ใช้รูปแบบแผนการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนภาคอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; จักรกฤษณ์ จิระราชวโร ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | จักรกฤษณ์ จิระราชวโร | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5822.55.ก6 ย245 2550 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังคนในอุตสาหกรรมกับการผลิตบุคลากรในสถาบันการศึกษา = A study of relationship of manpower requirement in industries with education supply : รายงานการวิจัย / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; หัวหน้าโครงการ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ; รองหัวหน้าโครงการ ณรงค์ ป้อมหลักทอง ; นักวิจัย กมลรัตน โขมพัตร ... [และคนอื่นๆ].

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ณรงค์ ป้อมหลักทอง | กมลรัตน โขมพัตร | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2547]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.575 .ย24 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.575 .ย24 (1). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ย24ค94 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ย24ค94 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ย24ค94 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = The extension of working age and saving scheme for retirement : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; สุจิตรา รอดสมบุญ นักวิจัยอาวุโส ; สวริน เจือศรีกุล ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | สุจิตรา รอดสมบุญ | สวริน เจือศรีกุล | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2551 [2008]Other title: Extension of working age and saving scheme for retirement.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1851 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1851 (1). :

ห้องสมุด:
การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ = The extension of working age and saving scheme for retirement : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; สุจิตรา รอดสมบุญ นักวิจัยอาวุโส ; สวริน เจือศรีกุล ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | สุจิตรา รอดสมบุญ | สวริน เจือศรีกุล | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2551 [2008]Other title: Extension of working age and saving scheme for retirement.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1063.2.ท9 ย24 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1063.2.ท9 ย24 2551 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā wičhai thānkhō̜mūn klāng dān talāt rǣngngān nai phūmiphāk ʻĀsīan [electronic resource] : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานฉบับสมบูรณ์ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ; ขนิษฐา ฮงประยูร, อัจฉรียา อนันตทัศน์, ธีศิษฐ์ ราชรักษ์, นักวิจัย.

Yongyut Chalǣmwong. Khanitthā Hongprayūn. ʻAtcharīyā ʻAnantathat. Thīsit Rātcharak. Thailand. Krasūang Rǣngngān. Samnakngān Palat Krasūang. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ขนิษฐา ฮงประยูร | อัจฉรียา อนันตทัศน์ | ธีศิษฐ์ ราชรักษ์ | กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2015 712848 (1). :

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā wičhai thānkhō̜mūn klāng dān talāt rǣngngān nai phūmiphāk ʻĀsīan : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / นำเสนอ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดย TDRI มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ; ขนิษฐา ฮงประยูร, อัจฉรียา อนันตทัศน์, ธีศิษฐ์ ราชรักษ์, นักวิจัย

Yongyut Chalǣmwong. Khanitthā Hongprayūn. ʻAtcharīyā ʻAnantathat. Thīsit Rātcharak. Thailand. Krasūang Rǣngngān. Samnakngān Palat Krasūang. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ขนิษฐา ฮงประยูร | อัจฉรียา อนันตทัศน์ | ธีศิษฐ์ ราชรักษ์ | กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5706 .ย24 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544