ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สัดส่วนและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและศักยภาพของพื้นที่ / จัดทำโดย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; นักวิจัย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2012 620447 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; นักวิจัย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2012 620445 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ : รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร / จัดทำโดย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; นักวิจัย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: IND HD 2012 620446 (1).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ : ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์) / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; หัวหน้าโครงการ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ; [ผู้วิจัย] เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QE298 .อ365 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QE298 .อ365 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QE298 .อ365 (1). Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด : โครงการศึกษา / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; [คณะผู้จัดทำ] อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ.

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ | ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553Other title: การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการ CDM : รายงานฉบับสมบูรณ์ | โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TD885.5.ก63 อ365 2553 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544