ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
โครงการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ : รายงานผลการศึกษา / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI).

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9696.2.ท92 ค94 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9696.2.ท92 ค94 ล. 1 (2). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG232 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG232 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG232 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการตลาดผลไม้สดและแปรรูปในภาคตะวันออก [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ].

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2548Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ค944633 (1). :

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค (micro-banking development) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; ปกรณ์ วิชยานนท์, ธิดา อินทรโชติ นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ปกรณ์ วิชยานนท์ | ธิดา อินทรโชติ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG3300.56 .ย246 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ย24ค944 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของกำลังคนในอุตสาหกรรมกับการผลิตบุคลากรในสถาบันการศึกษา = A study of relationship of manpower requirement in industries with education supply : รายงานการวิจัย / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; หัวหน้าโครงการ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ; รองหัวหน้าโครงการ ณรงค์ ป้อมหลักทอง ; นักวิจัย กมลรัตน โขมพัตร ... [และคนอื่นๆ].

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ณรงค์ ป้อมหลักทอง | กมลรัตน โขมพัตร | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, [2547]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8700.575 .ย24 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8700.575 .ย24 (1). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ย24ค94 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ย24ค94 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ย24ค94 (1).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ : ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์) / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; หัวหน้าโครงการ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ; [ผู้วิจัย] เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QE298 .อ365 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: QE298 .อ365 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QE298 .อ365 (1). Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .อ363ผ83 (1).

ห้องสมุด:
การขยายกำหนดเกษียณอายุและการออมสำหรับวัยเกษียณอายุ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = The extension of working age and saving scheme for retirement : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ หัวหน้าโครงการ ; สุจิตรา รอดสมบุญ นักวิจัยอาวุโส ; สวริน เจือศรีกุล ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | สุจิตรา รอดสมบุญ | สวริน เจือศรีกุล | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2551 [2008]Other title: Extension of working age and saving scheme for retirement.Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1851 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG1851 (1). :

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā wičhai thānkhō̜mūn klāng dān talāt rǣngngān nai phūmiphāk ʻĀsīan [electronic resource] : rāingān chabap sombūn / โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : รายงานฉบับสมบูรณ์ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ; ขนิษฐา ฮงประยูร, อัจฉรียา อนันตทัศน์, ธีศิษฐ์ ราชรักษ์, นักวิจัย.

Yongyut Chalǣmwong. Khanitthā Hongprayūn. ʻAtcharīyā ʻAnantathat. Thīsit Rātcharak. Thailand. Krasūang Rǣngngān. Samnakngān Palat Krasūang. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ขนิษฐา ฮงประยูร | อัจฉรียา อนันตทัศน์ | ธีศิษฐ์ ราชรักษ์ | กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2015 712848 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544