ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 30 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน = Sustaining long-term growth : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / [จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2551 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย : [รายงานฉบับสมบูรณ์] = The development of Thailand's technological capability in industry : final report / [มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย]

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2532]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3616.ท93 ก64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3616.ท93 ก64 ล.1 (1).

ห้องสมุด:
โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 2) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.55 .ค944 2554 (1).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการขนส่งและการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2549 ด้านการสื่อสาร / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงคมนาคม, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8390.55 .ร64 (1).

ห้องสมุด:
โครงการส่งเสริมบทบาทอุตสาหกรรม ICT เพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศระยะที่ 2 : รายงานผลการศึกษา / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9696.2.ท92 ค942 2553 (1).

ห้องสมุด:
โครงการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ : รายงานผลการศึกษา / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI).

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9696.2.ท92 ค94 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9696.2.ท92 ค94 ล. 1 (2). Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG232 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG232 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG232 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2545-2549 / [จัดทำโดย] มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : การรถไฟแห่งประเทศไทย , 2545Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE3320.5 .ผ83 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE3320.5 .ผ83 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE3320.5 .ผ83 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE3320.5 .ผ83 (1).

ห้องสมุด:
จะแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร : แข่งขัน แจกจ่าย หรือสวัสดิการ : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 / ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2550 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2551?]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 ส363 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ส363 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ย6 ส363 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
Khrōngkān phœ̄m khītkhwāmsāmāt phāk ʻutsāhakam phāitai nayōbāi sētthakit rawāng prathēt khō̜ng Thai (raya thī 3) : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 3) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Sētthakit ʻUtsāhakam. by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.55 .ค945 2555 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจพอเพียง : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2542 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 18-19 ธันวาคม 2542 / จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ... [และอื่นๆ].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2542 : ชลบุรี) | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ทีดีอาร์ไอ, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ส36 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ75 ส36 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์แผนแม่บทการพัฒนากำลังคน เพื่อุตสาหกรรมการผลิต และบริการของประเทศไทย พ.ศ. 2541-2549 / โดย ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI).

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2541Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5713.6.ท9 ร64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD5713.6.ท9 ร64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5713.6.ท9 ร64 (2).

ห้องสมุด:
เหลียวหลังแลหน้า: ยี่สิบปีเศรษฐกิจสังคมไทย : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2547 27-28 พฤศจิกายน 2547 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ... [และอื่น ๆ].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2547 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ว6763 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ว6763 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ว6763 (2).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาวิจัยความสามารถในการแข่งขันของอาหารทะเลกระป๋องในตลาดต่าง ประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้า / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่นๆ].

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9466.ท92 ค93 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9466.ท92 ค93 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9466.ท92 ค93 (2).

ห้องสมุด:
โครงการ"การดำเนินงานการแปรสัญญาร่วมการงานด้านกิจการโทรคมนาคม" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; รายชื่อคณะวิจัย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ... [และคนอื่นๆ].

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8390.55 .ค94 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขาปี 2536 : อุตสาหกรรมแปรรูปที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้วิจัย ปัทมาวดี ซูซูกิ ... [และคนอื่น ๆ].

by ปัทมาวดี ซูซูกิ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9235.ม73 ร627 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9235.ม73 ร627 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9235.ม73 ร627 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี (free trade agreement : FTAs) : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; คณะผู้วิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2549-Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55 .ก568 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF2340.55 .ก568 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55 .ก568 ล. 1 (5).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา ปี 2536 : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้วิจัย อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9696.ก3ท9 ร64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9696.ก3ท9 ร64 (2).

ห้องสมุด:
โครงการปรับปรุงนโยบายการแข่งขันของประเทศ = The study on Thailand's competition policy / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หัวหน้าโครงการ ; เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2549Other title: Study on Thailand's competition policy.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1414 .ด83 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1414 .ด83 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขาปี 2536 : อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้วิจัย ธนาวรรณ์ กิจประไพอำพล ... [และคนอื่น ๆ].

by ธนาวรรณ์ กิจประไพอำพล | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9161.ท92 ร64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9161.ท92 ร64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9161.ท92 ร64 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544