ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 16 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ตลาดน้ำมันหลังราคาลอยตัว "ใครได้ประโยชน์กันแน่" / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ต463 (1).

ห้องสมุด:
การปรับโครงสร้างและแปรรูปกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย / สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก658 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก658 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางการจัดหาไฟฟ้าไทย / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9685.ท92 ท65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9685.ท92 ท65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9685.ท92 ท65 (2).

ห้องสมุด:
รายงานเบื้องต้นการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า และการจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9685.ท92 ร64 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9685.ท92 ร64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9685.ท92 ร64 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือแผนงานอนุรักษ์พลังงานและแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: TJ163.3 .ค73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ163.3 .ค73 (1).

ห้องสมุด:
สถานการณ์นโยบายและมาตรการพลังงานของไทย ปี 2544 / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9502.ท92 น495 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9502.ท92 น495 (1).

ห้องสมุด:
การแปรรูปและปรับโครงสร้างกิจการด้านพลังงานในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9502.ท92 ก643 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9502.ท92 ก643 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
บทบาท หน้าที่ และภารกิจ / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ = Roles and responsibilities / National Energy Policy Office.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ | Thailand. National Energy Policy Office.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2544?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9502.ท92 น49 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลการดำเนินงานแผนงานสนันสนุนในช่วงปี 2538-2542 ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน / คณะอนุกรรมการกำกับดูแลแผนงานสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการกำกับดูแลแผนงานสนับสนุน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2542?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TJ163.4.ท9 น94 (1).

ห้องสมุด:
พลังงานและทางเลือกการใช้เชื้อเพลิงของประเทศไทย / [จัดทำโดย] สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .พ478 (1).

ห้องสมุด:
ชี้แจงข้อสงสัยนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2545?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ช655 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช655 (1).

ห้องสมุด:
แผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานของประเทศ / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by การสัมมนาแผนยุทธศาสตร์การอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (2544 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TJ163.4.ท9 ก64 (1).

ห้องสมุด:
ผลการประชุมระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน / [จัดโดย] สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by การประชุมเรื่อง ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน (2532 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2532Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TK4150.ท9 ก63 (1).

ห้องสมุด:
รวมเล่มไขปัญหาแปรรูปรัฐวิสาหกิจ / เนื้อหาและข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.), ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.).

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ | คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ. ฝ่ายเลขานุการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สพช., 2543Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD4300.57 .ร54 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4300.57 .ร54 (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนาเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กและโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของวัน (Time of day rate : TOD) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส จ.นครราชสีมา วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2538 / โดย ฝ่ายเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า กองการไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by การสัมมนาเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กและโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของวัน (Time of day rate : TOD) (2538 : นครราชสีมา) | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ. กองการไฟฟ้า. ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2538Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9685.ท92 ก65 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544