Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Māttrathān khwāmplō̜tphai sathān phatthanā dek pathommawai dān ʻākhān læ singwǣtlō̜m = Safety standard on child care physical building and environment / มาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม = Safety standard on child care physical building and environment / คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

Witsawakam Sathān hǣng Prathēt Thai nai Phra Bō̜rom Rāchūpatham. Khana ʻAnukammakān Wichākān Witsawakam Khwāmplō̜tphai. Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Khana Phǣtthayasāt. Sūn Wičhai phư̄a Sāngsœ̄m Khwāmplō̜tphai læ Pō̜ngkan Kānbātčhep nai Dek. Rātwitthayālai Kumānphǣt hǣng Prathēt Thai. by วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. คณะอนุกรรมการวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย | โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์. ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก | ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Witsawakam Sathān hǣng Prathēt Thai nai Phra Bō̜rom Rāchūpatham, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 [2014]Other title: Safety standard on child care physical building and environment.Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 678742 (2).

ห้องสมุด:
Kānprachum Wichākān rūam Khana Phǣtthayasāt sām Sathāban Phō̜.Sō̜. 2554 : Čhulā ...-Rāmā-Sirirāt = Joint Conference in Medical Sciences 2011 : Chula-Rama-Siriraj (JCMS2011). การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2554 : จุฬาฯ-รามา-ศิริราช = Joint Conference in Medical Sciences 2011 : Chula-Rama-Siriraj (JCMS2011).

Kānprachum Wichākān rūam Rawāng Khana Phǣtthayasāt sām Sathāban: Čhulā ...-Rāmā-Sirirāt Nonthaburī) Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Phǣtthayasāt. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. by การประชุมวิชาการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน : จุฬาฯ-รามา-ศิริราช (2554 : นนทบุรี) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล | Joint Conference in Medical Sciences : Chula-Rama-Siriraj (2011 : Nonthaburi).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Abstract book : Kānprachum Wichākān rūam Rawāng Khana Phǣtthayasāt sām Sathāban Phō̜.Sō̜. 2554 : Čhulā ...-Rāmā-Sirirāt Other title: Joint Conference in Medical Sciences 2011 : Chula-Rama-Siriraj (JCMS2011) | Abstract book : การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2554 จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W3 .ก638 2554 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544