Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Prawattisāt Mō̜n-Phamā tǣ khrang rǣk sāng čhonthưng sīa mư̄ang hai ʻAngkrit / ประวัติศาสตร์มอญ-พม่า แต่ครั้งแรกสร้างจนถึงเสียเมืองให้อังกฤษ / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Sayām Khwāmrū, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS528.5 .ก73 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS528.5 .ก73 2557 (1).

ห้องสมุด:
Lāo čhāk Krungsrīsattanākanahut sū Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo / ลาว จากกรุงศรีสัตนาคนหุตสู่ สปป.ลาว / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phēt Prakāi, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS555.5 .ก746 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS555.5 .ก746 2558 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: DS555.5 .ก746 2558 (1).

ห้องสมุด:
Pœ̄t nā prawattisāt Mālēsīa / เปิดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phētprakāi, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS596 .ก74 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS596 .ก74 2559 (2).

ห้องสมุด:
Phamā nai nā prawattisāt / พม่า ในหน้าประวัติศาสตร์ / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phēt Prakāi, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS528.5 .ก74 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS528.5 .ก74 2558 (3).

ห้องสมุด:
Filippin ʻanyamanī hǣng mahāsamutpǣsifik / ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phetprakāi, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS668 .ก74 2559 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS668 .ก74 2559 (2).

ห้องสมุด:
Kamphūchā čhāk ʻānāčhak Fūnan Phanom sū Khamēn-Kamphūchā / กัมพูชา จากอาณาจักรฟูนันพนมสู่เขมร-กัมพูชา / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phēt Prakāi, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS554.5 .ก746 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS554.5 .ก746 2558 (2).

ห้องสมุด:
Māihēt ton Krung Rattanakōsin : pramūan hētkān mư̄a rǣk sathāpanā Krung Thēp / หมายเหตุต้นกรุงรัตนโกสินทร์ : ประมวลเหตุการณ์เมื่อแรกสถาปนากรุงเทพฯ / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Sayām Khwāmrū, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพ : สยามความรู้, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS581 .ก74 2557 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: HIST DS 2014 640232 (1).

ห้องสมุด:
ʻIndōnīsīa : mūko̜ khrư̄angthēt, songkhrām læ kānprakāt ʻēkkarāt / อินโดนีเซีย : หมู่เกาะเครื่องเทศ สงคราม และการประกาศเอกราช / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon, by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพ : เพชรประกาย, 2559 [2016]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS634 .ก746 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS634 .ก746 2559 (1). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: HIST DS 2016 666259 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544