Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khačhat kānlư̄ak patibat thāng chư̄achāt : ʻAnusanyā Rawāng Prathēt Wādūai Kānkhačhat Kānlư̄ak Patibat Thāng Chư̄achāt Nai Thuk Rūpbǣp / ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ : อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ / เรียบเรียงโดย รุ้งเพชร สุมิตนันท์

Rungpetch Sumitnan Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10 by รุ้งเพชร สุมิตนันท์ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10, 2557 [2014] Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 656157 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2014 656157 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 656157 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān rōngrīan phīang lūang / โครงการโรงเรียนเพียงหลวง / เรียบเรียงโดย รุ้งเพชร สุมิตนันท์.

Rungpetch Sumitnan Thailand. Kras̄ang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong Khō̜ng Manut. Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10 by รุ้งเพชร สุมิตนันท์ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Samnakngān Songsœ̄m læ Sanapsanun Wichākān 10, [2557?] [2014?] Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10, [2557?] [2014?]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2014 656161 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 656161 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544