Your search returned 3 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
khūmư̄ chukkhit : khwāmmāi khō̜ng phūmwatthanatham kānsưksā čhāk phāinai læ samnưk khō̜ng thō̜ngthin / คู่มือฉุกคิด : ความหมายของภูมิวัฒนธรรม การศึกษาจากภายในและสำนึกของท้องถิ่น / ศรีศักร วัลลิโภดม.

Sīsak Wanliphōdom, Mūnnithi Lek-Praphai Wiriyaphan. by ศรีศักร วัลลิโภดม, 2481- | มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Mūnnithi Lek-Praphai Wiriyaphan, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2557 [2014]Other title: Khwāmmāi khō̜ng phūmwatthanatham kānsưksā čhāk phāinai læ samnưk khō̜ng thō̜ngthin Other title: ความหมายของภูมิวัฒนธรรม การศึกษาจากภายในและสำนึกของท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2014 663859 (1).

ห้องสมุด:
Rīanrū čhāk phǣnthī phư̄a rūčhak thō̜ngthin / เรียนรู้จากแผนที่เพื่อรู้จักท้องถิ่น / ศรีศักร วัลลิโภดม, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ เรื่อง.

Sīsak Wanliphōdom. Walailuk Songsiri. by ศรีศักร วัลลิโภดม, 2481- | วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnlanithi Lek - Praphai Wiriyaphan, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2557 [2014]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Patibatkān prawattisāt thō̜ngthin / ปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / ศรีศักร วัลลิโภดม, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ เรื่อง ; วลัยลักษณ์ ทรงศิริ บรรณาธิการ.

Sīsak Wanliphōdom, Walailak Songsiri. by ศรีศักร วัลลิโภดม, 2481- | วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Lek-Praphai Wiriyaphan, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS571 .ศ445 2557 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544