Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Lak læ thritsadī Kotmāi ʻĀyā / หลักและทฤษฎี กฎหมายอาญา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ส7385 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส7385 2562 (1).

ห้องสมุด:
Lak læ thritsadī kotmāi ʻāyā / หลักและทฤษฎีกฎหมายอาญา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส7385 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ส7385 2560 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā (sūan thī kǣkhai mai) phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi ʻāyā (chabap thī 22), (chabap thī 23), (chabap thī 24) Phō̜.Sō̜. 2558 : prakō̜p dūai čhaophanakngān kratham chamrao dek khwāmphit kīeokap sop khwāmphit lahuthōt sư̄ lāmokʻanāčhān dek / กฎหมายอาญา (ส่วนที่แก้ไขใหม่) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22), (ฉบับที่ 23), (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 : ประกอบด้วย เจ้าพนักงาน กระทำชำเราเด็ก ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดลหุโทษ สื่อลามกอนาจารเด็ก / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส73845 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 660741 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2015 660741 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m chabap thī 25 Phō̜.Sō̜. 2559 kānbangkhap thōt prap kānrō̜ kamnot thōt læ rō̜ kānlongthōt thōt khō̜ng phūchai læ phūthūkchai/ กฎหมายอาญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2559 การบังคับโทษปรับ การรอกำหนดโทษและรอการลงโทษ โทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกEdition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3976 .ส73 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3976 .ส73 2559 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544