Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā kǣkhai mai (chabap thī 32) Phō̜.Sō̜. 2559 (čhamlœ̄i sadǣng ton khana yư̄n ʻuthō̜n) : phrō̜m dūai sāra samkhan kīeokap ʻutthō̜n dīkā / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559 (จำเลยแสดงตนขณะยื่นอุทรณ์) : พร้อมด้วย สาระสำคัญเกี่ยวกับอุทธรณ์ ฎีกา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4606.7 .ส73 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4606.7 .ส73 2560 (3).

ห้องสมุด:
Kret khadī kūyư̄m ngœ̄n / เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m-prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955.ก473 ส73 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT955.ก473 ส73 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544