Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi phatsadu Phrarātchabanyat Kānčhatsư̄ Čhatčhāng læ Kānbō̜rihān Phatsadu Phākrat Phō̜.Sō̜. 2560 / กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Banditʻaksō̜n, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561 [2018]Other title: Phrarātchabanyat Kānčhatsư̄ Čhatčhāng læ Kānbō̜rihān Phatsadu Phākrat Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ส673 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ส673 2561 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai khwāmphit kīeokap kān sanœ̄ rākhā tō̜ nūai ngān khō̜ng rat (Kotmāi Hūa) / กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กฎหมายฮั้ว) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ส674 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ส674 2560 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544