ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 33 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi khum praphrưt : Phrarātchabanyat Khum Praphrưt, Phō̜. Sō̜. 2559 = Probation Act, B. E. 2559 (2016) / กฏหมายคุมประพฤติ : พระราชบัญญิติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 = Probation Act, B. E. 2559 (2016) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Probation Act, B. E. 2559 (2016).Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4830 .ส736 2561 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi kīeokap kān chumnum sāthārana / กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ/ สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2483 .ส736 2559 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2483 .ส736 2559 (3). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: KPT2483 .ส736 2559 (1).

ห้องสมุด:
Lak læ thritsadī Kotmāi ʻĀyā / หลักและทฤษฎี กฎหมายอาญา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ส7385 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส7385 2562 (1).

ห้องสมุด:
Lak læ thritsadī kotmāi ʻāyā / หลักและทฤษฎีกฎหมายอาญา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส7385 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ส7385 2560 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Čhaophanakngān tamrūat sān : Phrarātchabanyat Čhaophanakngān Tamrūat Sān Phō̜.Sō̜. 2562 / เจ้าพนักงานตำรวจศาล : พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1624 .ส73 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1624 .ส73 2563 (1).

ห้องสมุด:
Lak læ khō̜sangkēt Phrarātchabanyat Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 / หลักและข้อสังเกต พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Edition: Phim khrang thī 2, kǣkhai phœ̄mtœ̄m-prapprung mai. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ส73 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส73 2563 (1).

ห้องสมุด:
Kānklaiklīa khō̜phiphāt tām kotmāi mai : Phrarātchabanyat Kānklaiklīa Khō̜phiphāt Phō̜.Sō̜. 2562 / การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ : พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1758.ป45 ส738 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai kānthūangthām nī / กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻIntœ̄ Buk, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT960.3 .ส73 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 658397 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 33) Phō̜.Sō̜. 2562 : lakkēn kāntaisūan mūnfō̜ng kānphičhāranā læ sư̄pphayān laplang čhamlœ̄i khāthamnīam / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 : หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย ค่าธรรมเนียม / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 33) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Lakkēn kāntaisūan mūnfō̜ng kānphičhāranā læ sư̄pphayān laplang čhamlœ̄i khāthamnīam Other title: Taisūan mūnfō̜ng kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 | หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย ค่าธรรมเนียม | ไต่สวนมูลฟ้องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4638 .ส736 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā (sūan thī kǣkhai mai) phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi ʻāyā (chabap thī 22), (chabap thī 23), (chabap thī 24) Phō̜.Sō̜. 2558 : prakō̜p dūai čhaophanakngān kratham chamrao dek khwāmphit kīeokap sop khwāmphit lahuthōt sư̄ lāmokʻanāčhān dek / กฎหมายอาญา (ส่วนที่แก้ไขใหม่) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22), (ฉบับที่ 23), (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 : ประกอบด้วย เจ้าพนักงาน กระทำชำเราเด็ก ความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดลหุโทษ สื่อลามกอนาจารเด็ก / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ส73845 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 660741 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2015 660741 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m chabap thī 25 Phō̜.Sō̜. 2559 kānbangkhap thōt prap kānrō̜ kamnot thōt læ rō̜ kānlongthōt thōt khō̜ng phūchai læ phūthūkchai/ กฎหมายอาญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2559 การบังคับโทษปรับ การรอกำหนดโทษและรอการลงโทษ โทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกEdition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3976 .ส73 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3976 .ส73 2559 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (sūan kǣkhai mai) : prakāt Khana Raksā Khwāmsangop Rīaprō̜i hǣng Chāt Chabap Thī 115/2557 (chīkhāt ʻamnāt sō̜psūan) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2558 (plō̜i chūakhrāo) Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 31) Phō̜.Sō̜. 2559 (kānʻōn khadī) / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่) : ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 115/2557 (ชี้ขาดอำนาจสอบสวน) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 (ปล่อยชั่วคราว) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2559 (การโอนคดี) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .ส735 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636 .ส735 2559 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā kǣkhai mai (chabap thī 32) Phō̜.Sō̜. 2559 (čhamlœ̄i sadǣng ton khana yư̄n ʻuthō̜n) : phrō̜m dūai sāra samkhan kīeokap ʻutthō̜n dīkā / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2559 (จำเลยแสดงตนขณะยื่นอุทรณ์) : พร้อมด้วย สาระสำคัญเกี่ยวกับอุทธรณ์ ฎีกา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4606.7 .ส73 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4606.7 .ส73 2560 (3).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Māttrakān Kamkap læ Tittām Čhapkum Phūlopnī Kānplō̜i Chūakhrāo dōi Sān Phō̜.Sō̜. 2560 phrō̜m dūai panhā khō̜kotmāi thī nāsončhai kīeokap kānplō̜i chūakhrāo (kānčhapkum phūlopnī prakan) Phrarātchabanyat Māttrakān Kamkap læ Tittām Čhapkum Phūlopnī Kānplō̜i Chūakhrāo dōi Sān Phō̜.Sō̜. 2560 khō̜bangkhap khō̜ng prathān sān dīkā wādūai lakkēn withīkān læ ngư̄ankhai kīeokap kānrīak prakan rư̄ lakprakan nai kānplō̜i chūakhrāo phūtō̜nghā rư̄ čhamlœ̄i nai khadī ʻāyā Phō̜.Sō̜. 2548 / คำอธิบายพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว (การจับกุมผู้หลบหนีประกัน) พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั้วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4650 .ส73 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4650 .ส73 2560 (4).

ห้องสมุด:
Kotmāi phatsadu Phrarātchabanyat Kānčhatsư̄ Čhatčhāng læ Kānbō̜rihān Phatsadu Phākrat Phō̜.Sō̜. 2560 / กฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Banditʻaksō̜n, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561 [2018]Other title: Phrarātchabanyat Kānčhatsư̄ Čhatčhāng læ Kānbō̜rihān Phatsadu Phākrat Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ส673 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2754 .ส673 2561 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 : kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 : การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 | การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Sinlapa kānthām khwām / ศิลปการถามความ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K120 .ส63 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K120 .ส63 2561 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi hām rīak dō̜kbīa kœ̄n ʻattrā / กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4268 .ส73 2560 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4268 .ส73 2560 (3).

ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng wādūai kānbangkhap khadī tām khamphiphāksā rư̄ khamsang (tām kotmāi kǣkhai mai Phō̜.Sō̜. 2560) / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (ตามกฎหมายแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2560) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng wādūai kānbangkhap khadī tām khamphiphāksā rư̄ khamsang (tām kotmāi kǣkhai mai Phō̜.Sō̜. 2560) : phāk bangkhap khadī : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwām Phǣng (chabap thī 30) Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: Phāk bangkhap khadī : kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng kānbangkhap khadī tām khamphiphāksā rư̄ khamsang Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (ตามกฎหมายแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2560) : ภาคบังคับคดี : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 | ภาคบังคับคดี : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1888 .ส736 2560 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānkhā manut / กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกEdition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Other title: Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānkhā manut : Phrarātchabanyat Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānkhā Manut Phō̜.Sō̜. 2551 khō̜bangkhap prathān sān dīkā wādūai lakkēn læ withīkān ʻanuyāt hai phanakngān čhaonāthī dai mā sưng khō̜mūn khāosān kīeokap kānkratham phit kīeokap kānkhā manut kham nænam khō̜ng prathān sān dīkā rư̄ang nǣothāng kānbō̜rihān čhatkān khadī tām Phrarātchabanyat Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānkhā Manut Phō̜.Sō̜. 2551 khō̜bangkhap prathān sān dīkā Other title: กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4378 .ส73 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4378 .ส73 2559 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544