Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Sitthi khō̜ng bukkhon nai kānyư̄n khamrō̜ng tō̜ sān ratthammanūn tām māttrā 213 ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 : rāingān chabap sombūn / สิทธิของบุคคลในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ.

Surasak Boonyanukoolkit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2460 .ส739 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .ส739 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2460 .ส739 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwāmphūkphan khō̜ng ʻongkō̜n khō̜ng rat læ ʻēkkachon tō̜ sitthi læ sērīphāp tām ratthammanūn / ความผูกพันขององค์กรของรัฐและเอกชนต่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ / โดย สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ.

Surasak Boonyanukoolkit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Binding effect of constitutional rights on state authorities and private persons.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 636292 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544