ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 2 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Khabūankān naksưksā Thai / ขบวนการนักศึกษาไทย / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Thanēt Čharœ̄nmư̄ang. by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Samākhom Sangkhommasāt hǣng Prathēt Thai, 2517 [1974] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2517 [1974]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS586 .ธ375 2517 (1). :

ห้องสมุด:
Thai-Phamā sưksā nai krō̜p prachākhom ʻĀsīan = Thai-Myanmar studies in ASEAN community / ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน = Thai-Myanmar studies in ASEAN community / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ.

ʻUbonrat Siriyuwasak. Supphalak Kānčhanakhundī. Nithinan Yō̜sǣngrat. Sangūan Khumrungrot. Wirat Niyomtham. ʻŌ̜ng Bančhun. Thanyā Sangkhaphanthānon, Chanthanā Čhanbančhong. Chayānin Prathumsūt. Nopphadon Suchāt. Witaya Swaddiwudhipong. Wisā Suphanphaibūn. Chamnan Čhanrư̄ang Thatchalœ̄m Sutthiphongprachā. Somchāi Prīchāsinlapakun. Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, Wārat Matthayomburut. Prathīp Chāilī. Photčhanā Sūansrī. Boonyasarit Aneksuk. Sāiphin Kǣongāmprasert. Sučhēn Kappharit. ʻUdomphō̜n Thīrawiriyakun, Chatsumān Kabinlasing. Sunait Chutintaranond, Suraphot Thawīsak. Supatra Bhumiprapas. Srichan Chancheewa, ʻAt Bandit, Suthēp Thō̜ngngām. Kānčhanāphō̜n Čhitsanga. Sununthā Mư̄angnin. Khư̄nsai Čhaiyen. Dunlayaphāk Prīchāratcha. Tư̄ančhai Dīthēt. Mō̜rakotwong Phūmphlap. Anuchit Singsuwan. Sonnarat Kānčhanawanit. Withūn Phœ̄mphongsāčharoen. Bunsap Phānitchakān. Suwit Laohasiriwong. Ninnāt Chaithīraphinyō. Somkīat Tangkitwānit. Charnvit Kasetsiri, Kanchanee La-ongsri. Somrit Lư̄chai, Parinyā Pānthō̜ng. Phīanphō̜n Dīthēt. Ratsamī Chūsongdēt. ʻAdisak Sīsom. Pračhūap Suphinī. Yotsathon Kitkuson. Phenwadī Rattakūn. Narā Rattanarut. Butsayarat Kānčhanadit. 'Atcharīyā Sāisin. Phichēt Sāiphan. Wasin Punyawuttrakūn. 'Autchariyā Chūwonglœ̄t. ʻAkkharaphong Khamkhūn. Dām Buntham. Phanat Thatsanīyānon, Kawīphon Sawāngphǣo. Thamrongsak Petchlœ̄tanant, Prathomphong Manōhān. Natthakō̜n Withitānon, Thotsaphon Srīnut. Toyota Thailand Foundation. Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. Kānsammanā Wichākān Pračham Pī Thai-Phamā Sưksā Mahāwitthayālai Narēsūan) by อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ | สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี | นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ | สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ | วิรัช นิยมธรรม | องค์ บรรจุน, 2514- | ธัญญา สังขพันธานนท์, 2499- | ฉันทนา จันทร์บรรจง | ชญานินท์ ประทุมสูตร | นภดล สุชาติ | วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ | วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ | ชำนาญ จันทร์เรือง | ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | สมชาย ปรีชาศิลปกุล | ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | วารัชต์ มัธยมบุรุษ | ประทีป ฉายลี | พจนา สวนศรี | บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข | สายพิน แก้วงามประเสริฐ | สุเจน กรรพฤทธิ์ | อุดมพร ธีระวิริยะกุล, 2517- | ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2487- | สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499- | สุรพศ ทวีศักดิ์ | สุภัตรา ภูมิประภาส | ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, 2498- | อรรจน์ บัณฑิตย์, 2506-2561 | สุเทพ ทองงาม | กาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า | สุนันทา เมืองนิล | คืนใส ใจเย็น | ดุลยภาค ปรีชารัชช | เตือนใจ ดีเทศน์ | มรกตวงศ์ ภูมิพลับ | อนุชิต สิงห์สุวรรณ | สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ | วิฑูรย์ เพิ่มพงศาเจริญ | บุญทรัพย์ พานิชการ | สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ | นินนาท ไชยธีรภิญโญ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | กาญจนี ละอองศรี | สมฤทธิ์ ลือชัย, 2506- | ปริญญา ปานทอง | เพียรพร ดีเทศน์ | รัศมี ชูทรงเดช | อดิศักดิ์ ศรีสม | ประจวบ สุภินี | ยศธน กิจกุศล | เพ็ญวดี รัตตกูล | นรา รัตนรุจ | บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ | อัจฉรียา สายศิลป์ | พิเชษฐ สายพันธุ์ | วศิน ปัญญาวุธตระกูล | อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ | อัครพงษ์ ค่ำคูณ | ดามพ์ บุญธรรม | พนัส ทัศนียานนท์, 2485- | กวีพนธ์ สว่างแผ้ว | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507- | ปฐมพงษ์ มโนหาญ | ณัฐกร วิทิตานนท์, 2520- | ทศพล ศรีนุช | มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | การสัมนาวิชาการประจำปี ไทย-พม่าศึกษา (2557 : มหาวิทยาลัยนเรศวร).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Samut Prakān : Mūnlanithi Tōyōtā Prathēt Thai [læ] Mūnlanithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2558 [2015] Publication: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย [และ] มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Thai Myanmar studies in ASEAN community.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.พ4 ท94 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.พ4 ท94 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.พ4 ท94 2558 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544