ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 100 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ = Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมพัฒนาที่ดิน | Thailand. Ministry of Agriculture and Cooperatives. Land Development Department.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2553Other title: Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 086/2554 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การวิจัยสถานภาพเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2526 / กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; เขียนรายงาน [โดย] ดวงพร เจตน์วิริยานนท์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน | ดวงพร เจตน์วิริยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ75 ส5 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยสถานภาพเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และแร่ จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2536 / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; เขียนรายงาน [โดย] ดวงพร เจตน์วิริยานนท์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน | ดวงพร เจตน์วิริยานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ75 น1 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยสถานภาพเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และแร่ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2526 / กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; เขียนรายงาน [โดย] ปานทิพย์ กานตพิชาน.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน | ปานทิพย์ กานตพิชาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ75 น8 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยสถานภาพเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และแร่ จังหวัดพังงา พ.ศ. 2526 / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; เขียนรายงาน [โดย] ปานทิพย์ กานตพิชาน.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน | ปานทิพย์ กานตพิชาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ75 พ3 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การวิจัยสถานภาพเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และแร่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2526 / กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; เขียนรายงาน [โดย] ปัทมา เชษฐสุรกุล.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน | ปัทมา เชษฐสุรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ75 ส21 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาสถานภาพเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และแร่ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2526 / กองนโยบายที่ดินและแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; เขียนรายงาน [โดย] ปรีชา วทัญญู.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน. กองวางแผนการใช้ที่ดิน | ปรีชา วทัญญู.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ75 ส3 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาสถานภาพของทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ของลุ่มน้ำแม่น้ำปิงตอนบน / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กองวางแผนการใช้ที่ดิน.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2539-Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HC445.ฮ65 ก645 2539 (1). :

ห้องสมุด:
คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมพัฒนาที่ดิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2541-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: S590.73.ท9 ค74 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S590.73.ท9 ค74 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānčhatkān ʻinsīyawatthu phư̄a prapprung bamrung din læ phœ̄m khwāmʻudomsombūn khō̜ng din / คู่มือการจัดการอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน / จัดทำโดย สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; [กองบรรณาธิการ สุภาพร จันรุ่งเรือง ... [และคนอื่น ๆ]].

Suphāphǭn Čhanrungrư̄ang. Thailand. Krom Phatthanā Thīdin. Kō̜ng Theknōlōyī Chīwaphāp thāng Din. by สุภาพร จันรุ่งเรือง | กรมพัฒนาที่ดิน. กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2551 [2008]Other title: Kānčhatkān ʻinsīyawatthu phư̄a prapprung bamrung din læ phœ̄m khwāmʻudomsombūn khō̜ng din Other title: การจัดการอินทรียวัตถุเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: S654 .ค74 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S654 .ค74 2551 (1).

ห้องสมุด:
Dūai phrabāramī fư̄nfū patthaphī Thai [videorecording] / ด้วยพระบารมีฟื้นฟูปฐพีไทย [วีดิทัศน์] / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Thailand. Krom Phatthanā Thīdin. by กรมพัฒนาที่ดิน.

Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publication: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Thīdin, [2550?] [2007] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาที่ดิน, [2550?] [2007]Other title: Sārakhadī chut dūai phrabāramī fư̄nfū patthaphī Thai Other title: สารคดีชุด ด้วยพระบารมีฟื้นฟูปฐพีไทย.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2007 709043 (1). :

ห้องสมุด:
ดินไทย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Din Thai : โปรแกรมสารสนเทศด้านการเกษตรและการพัฒนาที่ดินระดับเขต/จังหวัด / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กรมพัฒนาที่ดิน.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2548Other title: Din Thai.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ด64693 (12). :

ทรัพยากรที่ดิน การพัฒนาและนโยบาย / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2531Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.592 .ก7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD890.592 .ก7 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
โปรแกรมการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย Erosview 1.0 [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน.

by ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ | กรมพัฒนาที่ดิน. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2544Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ป9425 (9). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544