ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 41 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การจัดโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมใหม่ : พัฒนาการสำคัญของการบริหารงานยุติธรรมในประเทศไทย / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1576 .ก963 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2541Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .ก95 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ก95 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1572 .ก95 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ก95 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9960.ท9 ก67 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9960.ท9 ก67 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9960.ท9 ก67 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV9960.ท9 ก67 (5).

ห้องสมุด:
ปฏิรูปตำรวจโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง : เจาะลึกข้อเท็จจริงการปรับโครงสร้างตำรวจ / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ, 2550Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8252.55.ก3 ก63 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8252.55.ก3 ก63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8252.55.ก3 ก63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV8252.55.ก3 ก63 (1).

ห้องสมุด:
ยุติธรรมชุมชน : บทบาทการอำนวยความยุติธรรมโดยชุมชนเพื่อชุมชน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ บรรณาธิการ.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ บรรณาธิการ.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2545Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยในศตวรรษใหม่ / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ บรรณาธิการ.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2543Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .ท653 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ท653 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ท653 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ท653 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Bon voyage!-- bon senthāng khā phǣndin / Bon voyage!-- บนเส้นทางข้าแผ่นดิน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.

Kittiphong Kittayārak, by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp … : Matichon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Other title: Bon senthāng khā phǣndin Other title: บนเส้นทางข้าแผ่นดิน.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ส639 ก63 2558 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกจากหมู่บ้าน สานฝันยุติธรรมชุมชน / คณะทำงาน กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการนำร่องพัฒนาระบบงาน"ยุติธรรมชุมชน" กระทรวงยุติธรรม, 2549Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8688 .บ633 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV8688 .บ633 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV8688 .บ633 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8688 .บ633 (3).

ห้องสมุด:
บนเส้นทางแห่งหลักนิติธรรม / คณะผู้จัดทำ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2540Availability: Available for loan (18)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .บ35 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .บ35 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT68 .บ35 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .บ35 (10), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT68 .บ35 (1).

ห้องสมุด:
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชน / คณะผู้จัดทำ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1758.ป45 ก7642 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT1758.ป45 ก7642 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1758.ป45 ก7642 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตร "วิธีคิดกระบวนระบบ" (system thinking) / คณะผู้จัดทำ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501- | กระทรวงยุติธรรม. คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550 [2007]Other title: วิธีคิดกระบวนระบบ.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: Q295 .ก46 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q295 .ก46 2550 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: Q295 .ก46 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q295 .ก46 2550 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ยุติธรรมชุมชน : รวมงานวิจัย บทความ / คณะผู้จัดทำ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501- | กระทรวงยุติธรรม. คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550 [2007]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9960.ท9 ย734 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9960.ท9 ย734 2550 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV9960.ท9 ย734 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV9960.ท9 ย734 2550 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สู่สังคมยุติธรรม : บทเรียนการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน / คณะผู้จัดทำ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, [2550]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9960.ท9 ส75 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9960.ท9 ส75 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV9960.ท9 ส75 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV9960.ท9 ส75 (3).

ห้องสมุด:
กระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม (team learning) และหลักสูตรการสร้างความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ (effective collaboration and networking) / คณะผู้จัดทำ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD66 .ก433 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD66 .ก433 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD66 .ก433 (2).

ห้องสมุด:
ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมสมานฉันท์ / คณะผู้จัดทำ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9960.ท9 ย736 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV9960.ท9 ย736 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV9960.ท9 ย736 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ / คณะผู้จัดทำ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8688 .ก463 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV8688 .ก463 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HV8688 .ก463 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV8688 .ก463 (3).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมกับความยากจน : ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อคนจน / กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย บรรณาธิการ.

by กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501- | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .ก925 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .ก925 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ก925 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .ก925 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญใหม่มีอะไรใหม่ / เขียน [โดย] มานิตย์ จุมปา ; บรรณาธิการ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.

by มานิตย์ จุมปา | กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันกฎหมายอาญา, 2541Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5254 .ม67 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5254 .ม67 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2064.5254 .ม67 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5254 .ม67 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544