ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
9 เดือน ในกระทรวงการคลัง / จาตุรนต์ ฉายแสง.

by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499- | กระทรวงการคลัง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการคลัง, [2540?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ45 จ63 (1).

ห้องสมุด:
พูดคนสุดท้าย / จาตุรนต์ ฉายแสง.

by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.9.อ5 จ637 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747.9.อ5 จ637 (1).

ห้องสมุด:
ความจริง วิกฤตประชาธิปไตย : 27 ประเด็นที่สังคมไทยต้องการคำตอบ / จาตุรนต์ ฉายแสง.

by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย, 2552Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 จ637 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1749.ก15 จ637 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 จ637 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 จ637 (1).

ห้องสมุด:
วิสัยทัศน์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย / โดย จาตุรนต์ ฉายแสง.

by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .จ644ว65 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดเศรษฐกิจของจาตุรนต์ ฉายแสง / [รวบรวม]โดย กลุ่มเพื่อจาตุรนต์ ฉายแสง.

by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499- | กลุ่มเพื่อนจาตุรนต์ ฉายแสง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .จ627 (2).

ห้องสมุด:
Khwāmčhing wikrit prachāthippatai : 27 praden thī sangkhom Thai tǭngkān khamtǭp / ความจริง วิกฤตประชาธิปไตย : 27 ประเด็นที่สังคมไทยต้องการคำตอบ / จาตุรนต์ ฉายแสง.

Čhāturon Chāisǣng, by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung thēp ...] : Sathāban Sưksā Kānphatthanā Prachāthippatai, 2552 [2009] Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 จ637 2552 (1).

ห้องสมุด:
การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์) โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง วันที่ 29-30 มกราคม 2542.

by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : พรศิวะการพิมพ์, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ1360.57 .จ63 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ1360.57 .จ63 (2).

ห้องสมุด:
Khadī yưt sap ratthaprahān tulākānphiwat kap banthatthān thī sangkhom Thai yang tō̜ngkān khamtō̜p / คดียึดทรัพย์ รัฐประหาร ตุลาการภิวัตน์กับบรรทัดฐานที่สังคมไทยยังต้องการคำตอบ / [บทความสัมภาษณ์] จาตุรนต์ ฉายแสง.

Čhāturon Chāisǣng, by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Prachā Thai, 2553 [2010] Publication: [กรุงเทพฯ] : ประชาไท, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2010 686183 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการยุติธรรมกับปัญหาความยากจนในสังคมไทย / ปาฐกถาโดย จาตุรนต์ ฉายแสง, ประเวศ วะสี.

by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499- | ประเวศ วะสี, 2474- | การสัมมนาเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับการแก้ไขปัญหาความยากจน (2545 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภูมิปัญญา, [2545?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .จ644ก46 (1).

ห้องสมุด:
จาตุรนต์ บนทางดับไฟใต้ / จาตุรนต์ ฉายแสง เรื่อง ; ถนอม ขุนเพ็ชร์ เรียบเรียง.

by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499- | ถนอม ขุนเพ็ชร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1126 .จ63 (1).

ห้องสมุด:
มุมมองปฏิรูปการศึกษาของจาตุรนต์ ฉายแสง : สัมภาษณ์เจาะลึกแบบเฉพาะตัว (exclusive interview) / สัมภาษณ์และบรรณาธิการโดย วิทยากร เชียงกูล.

by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499- | วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาสน์, 2548Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: LC94.ท9 จ63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LC94.ท9 จ63 (3).

ห้องสมุด:
Rūam pāthakathā 40 pī 14 Tulā / รวมปาฐกถา 40 ปี 14 ตุลา / โดย มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย และ คณะกรรมการ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์.

Čhāturon Chāisǣng, Sēksan Prasœ̄tkun, Wat Wanlayāngkūn, Phit Phongsawat. Mūnnithi Wīrachon Prachāthipatai. Khana Kammakān 14 Tulā phư̄a Prachāthipatai Sombūn. by จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499- | เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492- | วัฒน์ วรรลยางกูร, 2498- | พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ | มูลนิธิวีรชนประชาธิปไตย | คณะกรรมการ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2556] [2013] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556] [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2013 640421 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง [วีดิทัศน์] / [จัดโดย] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (2547 : ชลบุรีและกรุงเทพฯ) | ทศพร ศิริสัมพันธ์ | สมชาย ไตรรัตนภิรมย์ | อภิรักษ์ จาตุกัญญาประทีป | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2496- | สุวัจน์ ลิปตพัลลภ, 2498- | จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499- | สมศักดิ์ เทพสุทิน | พินิจ จารุสมบัติ | ชวลิต ยงใจยุทธ, พล.อ, 2475- | ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2493- | วินัย ภัททิยกุล, พล.อ | สุวิทย์ คุณกิตติ | สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ | อำพน กิตติอำพน | สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, 2500- | วิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ | วิษณุ เครืองาม, 2494- | โภคิน พลกุล, 2495- | ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท, 2492- | Enrique, Juan | Narayana Murthy, Nagawara Ramarao, 1946- | Jain, Dipak C | Venter, J. Craig | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2548?]Availability: Available for reference (22)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก642726ก64 (22). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544