ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 103 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายแองโกลแซกซอน / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2500?]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KD532 .ธ63 (4).

ห้องสมุด:
ภาษากฎหมายไทย : (ฉบับปรับปรุงและขยายความ) / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4196 .ธ25 (2).

ห้องสมุด:
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ก.พ., 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD38.2 .ธ633 2550 (1).

ห้องสมุด:
ภาษากฎหมายไทย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 [2005]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4196 .ธ25 2548 (2).

ห้องสมุด:
ภาษากฎหมายไทย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4196 .ธ25 2555 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PL4196 .ธ25 2555 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4196 .ธ25 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4196 .ธ25 2555 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
คำแนะนำนักศึกษากฎหมาย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K100 .ธ63 2546 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K100 .ธ63 2546 (6).

ห้องสมุด:
ภาษากฎหมายไทย / ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์, 2539Availability: Available for loan (14)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4196 .ธ25 2539 (8), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4196 .ธ25 2539 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PL4196 .ธ25 2539 (5). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1996 222053 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โวหารกฎหมายไทย / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2549 [2006]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT92 .ธ636 2549 (2).

ห้องสมุด:
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ" / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2551Other title: จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ธ636 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ธ636 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ธ636 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55จ4 ธ636 (2).

ห้องสมุด:
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน : เชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดใสสะอาด (2547 : เชียงใหม่).

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .ธ63 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.2 .ธ63 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD38.2 .ธ63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD38.2 .ธ63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD38.2 .ธ63 (2).

ห้องสมุด:
คุณธรรม จริยธรรม กับปัญหาเยาวชนในสังคมไทย : ปาฐกถาพิเศษ / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | มูลนิธิธารน้ำใจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิธารน้ำใจ, [2550] [2007]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: BJ1185.ท9 ธ63 2550 (2).

ห้องสมุด:
นักกฎหมายในอุดมคติ / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546 [2003]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K170 .ธ63 2546 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2003 620180 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2003 620180 (1).

ห้องสมุด:
หลักนิติธรรม / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ก.พ., 2552Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3171 .ธ63 2552ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3171 .ธ63 2552ก (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การใช้ดุลพินิจของศาลยุติธรรม : ปาฐกถาพิเศษ / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2547 [2004]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 007/2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: 007/2555 (1).

ห้องสมุด:
แง่คิดในการตีความกฎหมายไทย / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548 [2005]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT452 .ธ636 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT452 .ธ636 2548 (1).

ห้องสมุด:
นักกฎหมายในอุดมคติ / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2544Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K170 .ธ63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K170 .ธ63 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
นักกฎหมาย กับ อคติ / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร.

by ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551 [2008]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K115 .ธ636 2551 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544