ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 27 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
แนวคิดผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาทางการเมืองในระบอบรัฐสภา / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1525.ผ67 ธ64 (1).

ห้องสมุด:
นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน การคอร์รัปชัน : สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA79 .ธ644 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA79 .ธ644 2553 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JA79 .ธ644 2553 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA79 .ธ644 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
นักการเมืองไทย : จริยธรรม ผลประโยชน์ การคอร์รัปชัน : สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข / ธีรภัทร เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2549Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: JA79 .ธ644 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JA79 .ธ644 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA79 .ธ644 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JA79 .ธ644 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA79 .ธ644 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA79 .ธ644 (2).

ห้องสมุด:
ผู้ตรวจการรัฐสภา / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : วารสารผู้แทนราษฎร], 2535Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ธ659ผ73 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา = Office of Ombudsman / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1525.ผ67 ธ6515 (1).

ห้องสมุด:
วิสัยทัศน์ประเทศไทย = Vision for Thailand / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อารยัน มีเดีย จำกัด, 2546-Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ธ64 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS586 .ธ64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS586 .ธ64 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .ธ64 (5), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DS586 .ธ64 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภาไทยระหว่าง พ.ศ. 2518-2539 / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747 .ธ64 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ธ64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของสมาชิกรัฐสภากับการจัดตั้ง สถาบันผู้ตรวจการรัฐสภา : ศึกษาในแง่ของโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ การจัดองค์การ กระบวนการดำเนินงานและกฎหมายรองรับ / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี : สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2538Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.ผ67 ธ65 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF1525.ผ67 ธ65 (1).

ห้องสมุด:
บุญพาวาสนาส่งได้ตามหลังนายกฯไปเมืองจีน.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, พี.พี., 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS711 .ธ6 (1).

ห้องสมุด:
Rabop khatsan phūthǣn khō̜ng sangkhom Thai : rāingān wičhai / ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย : รายงานวิจัย / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Thīraphat Sērīrangsan, Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 635666 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ธ65 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2014 635666 (1).

ห้องสมุด:
Tat wongčhō̜n ratthaprahān = Circuit breaker Coup d'etat / ตัดวงจรรัฐประหาร = Circuit breaker Coup d'etat / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Thīraphat Sērīrangsan, by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .ธ637 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ธ637 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ธ637 2563 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Kānlư̄aktang nāyok ratthamontrī dōi trong kap kānphatthanā rabō̜p prachāthipatai khō̜ng Thai / การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย / โดย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Thīraphat Sērīrangsan, Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498- | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ธ64 2558 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง / โดย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486- | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, [2556] [2013]Other title: คณะกรรมการการเลือกตั้ง.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2013 622790 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง / โดย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

by พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2486- | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก79 พ45 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการอภิปรายเรื่องวิเคราะห์การเมืองไทย 2535 ดำเนินการอภิปรายโดย ธีรภัทร เสรรังสรรค์ ; [อภิปราย] โดย เกษม ศิริสัมพันธ์ ... [และคนอื่นๆ].

by เกษม ศิริสัมพันธ์, 2476-2550 | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก5 2535 ร63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก5 2535 ร63 (1).

ห้องสมุด:
ที่ระลึกพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 8 พฤศจิกายน 2536 / บรรณาธิการ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, รุ่งพงษ์ ชัยนาม.

by รุ่งพงษ์ ชัยนาม | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ป2 ท64 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ป2 ท64 (1).

ห้องสมุด:
Rūam bot khwām wichākān Ratthasāt khrop rō̜p 32 pī Sākhā Wichā Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ ครบรอบ 32 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / [บรรณาธิการ, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Thīraphat Sērīrangsan. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2556 [2013] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013]Other title: Ratthasāt 32 pī Other title: รัฐศาสตร์ 32 ปี.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA49 .ร58 2556 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān Ratthasāt nư̄ang nai ʻōkāt khrop rō̜p 34 pī Mō̜Sō̜thō̜. khrop rō̜p 30 pī Ratthasāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี มสธ. ครบรอบ 30 ปี รัฐศาสตร์ / [บรรณาธิการ, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Thīraphat Sērīrangsan. Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 [2012]Other title: 30 pī Ratthasāt Mō̜Sō̜thō̜. Other title: 30 ปี รัฐศาสตร์ มสธ..Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA49 .ร58 2555 (1).

ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān Ratthasāt khrop rō̜p 33 pī Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt / รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์ครบรอบ 33 ปี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / บรรณาธิการ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thīraphat Sērīrangsan, Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt. Sākhā Wichā Ratthasāt. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sākhā Wicha Ratthasāt Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 [2015]Other title: Ratthasāt 33 pī Other title: รัฐศาสตร์ 33 ปี.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA69 .ร536 2558 (1).

ห้องสมุด:
สมุดภาพการเมืองไทย / บรรณาธิการ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ; จัดทำโดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ฉลองรัตน จำกัด, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1741.ก2 ส46 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1741.ก2 ส46 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544