ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 56 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (รวมทั้งความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค) / ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2520?]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ต5 ป4 2520 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ต5 ป4 2520 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา หรือ ฎีกา 100ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2536Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: K2300 .ป45 ล. 1 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K2300 .ป45 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K2300 .ป45 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K2300 .ป45 (4).

ห้องสมุด:
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค / โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ป36 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.7.ต5 ป36 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงปัจจุบัน / โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2540Availability: Available for loan (12)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.บ7 ป45 2540 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.7.บ7 ป45 2540 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.บ7 ป45 2540 (3).

ห้องสมุด:
ประวัติความเป็นมาและผลงานของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2544 / โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ33.พ7 ป464 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท / โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2530Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ห7 ป4 2530 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ห7 ป4 2530 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ห7 ป4 2530 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ข้อโต้แย้งจากที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกา หรือฏีกา 100 ปี ตามกฎหมายอาญา / โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-2560.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ, 2537-Availability: Available for loan (20)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1680.ฏ6ก42 2439-2538 ป45 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1680.ฏ6ก42 2439-2538 ป45 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1680.ฏ6ก42 2439-2538 ป45 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1680.ฏ6ก42 2439-2538 ป45 (5).

ห้องสมุด:
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คใหม่ ฉบับแก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์ทันต่อยุคปัจจุบัน / โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ, 2539Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ป36 2539 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ต5 ป36 2539 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.7.ต5 ป36 2539 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา : พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน. ภาค 2 ตอน 1, มาตรา 107 ถึง 294 / โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2531 [1988]Other title: ประมวลกฎหมายอาญา..Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ป423 2531 ล. 2 ต. 1 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายและการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต / โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2535Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.56 .ป45 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่ประชาชนควรทราบ / โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2533Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K177 .ป455 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K177 .ป455 (4).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมาย จากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงปัจจุบัน / [รวบรวม] โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2543Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT636 .ป464 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT636 .ป464 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT636 .ป464 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจาก คำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2542 / [รวบรวม]โดย ประภาศน์ อวยชัย.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2542Availability: Available for loan (20)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT494 2542 .ป45 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT494 2542 .ป45 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT494 2542 .ป45 (8).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน และความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, แสงทองการพิมพ์, 2512Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ต5 ป4 2512 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด (รวมทั้งความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค).

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1382.6.ต5 ป4 2522 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ต5 ป4 2522 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ต5 ป4 2522 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 มาตรา 194 ถึงมาตรา 452 หนี้ สัญญา จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2468 ถึง 2528.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เนติบัณฑิตยสภา, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.7.ห3 ป45 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.7.ห3 ป45 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน.

by ประภาศน์ อวยชัย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2526-Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ป423 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ป423 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544