ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 210 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หมอประจำบ้าน / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / คณะบรรณาธิการ พิภพ ธงไชย, สมถวิล ลือชาพัฒนพร, ฐิติมา คุณทิรานนท์.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2530Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: RA431 .ป45 2530 (1).

ห้องสมุด:
กระแสใหญ่ในสังคมไทยกับความมั่นคงของประเทศไทย / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ป387 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.592.พ6 ป387 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกเวชกรรมไทย / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2530Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB130 .ป46 2530 (4), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB130 .ป46 2530 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB130 .ป46 2530 (1).

ห้องสมุด:
รักประชาชน รักหมออนามัย / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : โครงการวารสารหมอนามัย, 2538Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W21.5 .ป465 (1).

ห้องสมุด:
ทิศทางใหม่ประเทศไทย : ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนท้องถิ่น / ประเวศ วะสี

by ประเวศ วะสี, 2474- | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 392/2555 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: 392/2555 (2).

ห้องสมุด:
สิ่งที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปควรทำ 10 ประการ / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [2550?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 294/2552 (1).

ห้องสมุด:
จากหมอประเวศถึงทักษิณ 2544-2549 / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ป466 2549 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการนโยบายสาธารณะ = Public policy process / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป46147ก46 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ป46147ก46 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ป46147ก46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป46147ก46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ป46147ก46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2004 444892 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์เขยื้อนสังคมไทยออกจากโครงสร้างมรณะ / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักงานงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), [2547?]Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ป46147ย726 (2).

ห้องสมุด:
การเมืองใหม่ที่ไม่ใช่เงินเป็นใหญ่ / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 [2007]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ป366 2550 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .ป366 2550 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ป366 2550 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ป366 2550 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ป366 2550 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์รัตนโกสินทร์ : ระเบิดพลังฝ่า "หลุมดำ" / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474- | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 2 : 2547 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .ป374 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HN700.565 .ป374 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.565 .ป374 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.565 .ป374 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.565 .ป374 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.565 .ป374 (1).

ห้องสมุด:
บันทึกเวชกรรมไทย / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิตยสารใกล้หมอ, 2524Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WB130 .ป46 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2541Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN49.พ6 ป445 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN49.พ6 ป445 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN49.พ6 ป445 (5).

ห้องสมุด:
การเปลี่ยนใหญ่ประเทศไทยหลังมหาอุทกภัย 2554 / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS563.5 .ป397 2555 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2544 [2001]Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN49.พ6 ป445 2544 (2).

ห้องสมุด:
ระบบการเรียนรู้ใหม่ไปให้พ้นวิกฤติแห่งยุคสมัย / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ป467 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1221 .ป467 2550 (1).

ห้องสมุด:
ยุคที่ 2 ของการสาธารณสุขไทย : ระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ (humanized health care) / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474- | HA National Forum (ครั้งที่ 7 : 2549 : กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2549Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ป46147ย72 (1).

ห้องสมุด:
แนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: 019/36 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: 019/36 (2).

ห้องสมุด:
สามเหลี่ยมดับไฟใต้ / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการภาคีเสริมสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, 2548 [2005]Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ป46147ส645 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DOC .ป46147ส645 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป46147ส645 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ป46147ส645 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2005 498890 (1).

ห้องสมุด:
พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่ : ปาฐกถาในงานประชุมวิชาการ 60 ปี แห่งพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย์ การสาธารณสุขและการศึกษา / ประเวศ วะสี.

by ประเวศ วะสี, 2474- | สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 : 2549 : นนทบุรี).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ พิมพ์ดี จำกัด, 2549Availability: Available for loan (5)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ป44 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ป44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ75 ป44 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544