ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 26 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประชาธิปไตย กฎหมาย หลักนิติธรรม : รวมบทความสารคดีบางเรื่องของ ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ = Democracy law and the rule of law : some selected essays of Dr. Predee Kasemsup / ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นานาสิ่งพิมพ์, 2534Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JA49 .ป43 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
นิติปรัชญา = Philosophy of law / ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: B105 .ป4 2539 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B105 .ป4 2539 (3). Checked out (4).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Philosophy of law.Availability: : Checked out (20).

ห้องสมุด:
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Other title: Philosophy of law.Availability: Available for loan (6)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B105 .ป4 2546 (6). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลาง : รวมสารคดีบางเรื่อง = Democracy law and the rule of low : some selected essays of / ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2535Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC433 .ป44 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC433 .ป44 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC433 .ป44 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC433 .ป44 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007]Other title: Philosophy of law.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
นิติปรัชญา = Philosophy of law / ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: PHIL B 1988 95898 (1). : Checked out (1).

ห้องสมุด:
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Philosophy of law.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Other title: Philosophy of law.Availability: : Checked out (8).

ห้องสมุด:
นิติปรัชญา.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., ม.ป.ป. Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการศึกษาวิชานิติปรัชญาชั้นปริญญาตรี.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการบริการทางวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะกรรมการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ป4 2526 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ป4 2526 (5). Checked out (5).

ห้องสมุด:
Niti pratyā = Philosophy of law / นิติปรัชญา = Philosophy of law / ปรีดี เกษมทรัพย์.

Prīdī Kasēmsap, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-2562 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2543 [2000] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 [2000]Other title: Philosophy of law.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
สัมมนาในวิชากฎหมายแพ่ง.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยายาลัยรามคำแหง, 2520Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Niti pratyā = [Philosophy of law] / นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์.

Prīdī Kasēmsap, by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-2562.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Edition: Phim khrang thī 13. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Philosophy of law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: B105 .ป4 2557 (1). Checked out (18). On hold (1).
  (2 คะแนน)
ห้องสมุด:
ลัทธิไตรประชาและรัฐธรรมนูญ 5 อำนาจ / แปลโดย ปรีดี เกษมทรัพย์.

by ซุนยัดเซ็น, ค.ศ. 1866-1925 | ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2530Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS777 .ซ7 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS777 .ซ7 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS777 .ซ7 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS777 .ซ7 (2).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยกับชนชั้นกลาง = Democracy and middle class law and the rule of law / ปรีดี เกษมทรัพย์ ; สมยศ เชื้อไทย บรรณาธิการ.

by ปรีดี เกษมทรัพย์, 2470- | สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: JC433 .ป44 2536 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC433 .ป44 2536 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC433 .ป44 2536 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC433 .ป44 2536 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC433 .ป44 2536 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544