ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร การบริหารเงินคงคลังของประเทศไทย : รวมบทความด้านการเงิน การคลัง และการบัญชี / โดย พนัส สิมะเสถียร.

by พนัส สิมะเสถียร, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ1360.57 .ก13 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ1360.57 .ก13 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ1360.57 .ก13 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การวางรูปบัญชี.

by พนัส สิมะเสถียร, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ธนบุรี. โรงพมพ์เจริญสิน, 2504Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HF5657 .พ4 (1). :

ห้องสมุด:
การบริหารเงินคงคลังของประเทศไทย.

by พนัส สิมะเสถียร, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2522Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ1360.57 .พ34 (1).

ห้องสมุด:
[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการต่างประเทศแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2545] [วีีดิทัศน์].

by นริศ ชัยสูตร, 2498- | พนัส สิมะเสถียร, 2475- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 [2002]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG141 (1). :

การบัญชีรัฐบาล โดย พนัส สิมะเสถียร, อารี วิไลวรรณ, อรุณี อย่างธารา.

by พนัส สิมะเสถียร, 2475- | อารี วิไลวรรณ | อรุณี อย่างธารา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ9927 .พ3 2521 (2).

ห้องสมุด:
การวางรูปบัญชี โดย พนัส สิมะเสถียร และ ระบบบัญชี ในวิชาการบัญชี โดย เทียรชัย นิลสุวรรณากุล.

by พนัส สิมะเสถียร, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสาส์น, 2512Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5657 .พ4 2512 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657 .พ4 2512 (1).

ห้องสมุด:
บุญชื้น.

by ถาวร วัชราภัย | ไสว สุนทโรวาท | พนัส สิมะเสถียร, 2475- | กำจัด มงคลกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209 .บ66 (1).

ห้องสมุด:
Nānā thatsana kānbō̜rihān kānngœ̄n kānkhlang phāk rat : sū khwāmyangyư̄n sētthakit Thai nai wikrit sētthakit lōk : kānsammanā Wanphut thī 6 Kumphāphan Phō̜.Sō̜. 2556 / นานาทัศนะการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ : สู่ความยั่งยืน เศรษฐกิจไทยในวิกฤติเศรษฐกิจโลก : การสัมมนา วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 / [จัดโดย] ฝ่ายกฎหมายการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Kānsammanā rư̄ang Nānā Thatsana Kānbō̜rihān Kānngœ̄n Kānkhlang Phāk Rat : Sū Khwāmyangyư̄n Sētthakit Thai nai Wikrit Sētthakit Lōk Krung Thēp...) Phanat Simasathīan, Somchai Rưchuphan. Prīdiyāthō̜n Thēwakun, Mō̜.Rō̜.Wō̜., Supharat Khawatkun. Phongthēp Thithāphan. Čhattumongkhon Sōnakun, Mō̜.Rō̜.Wō̜. Čhāruwan Hēngtrakūn. Thailand. Fāi Kotmāi Kānkhlang. by การสัมมนาเรื่องนานาทัศนะการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ : สู่ความยั่งยืน เศรษฐกิจไทยในวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2556 : กรุงเทพฯ) | พนัส สิมะเสถียร, 2475- | สมชัย ฤชุพันธุ์ | ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว, 2490- | ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล | พงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ | จัตุมงคล โสณกุล, ม.ร.ว | จารุวรรณ เฮงตระกูล | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ฝ่ายกฎหมายการคลัง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Fāi, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ1360.55 .ก68 2556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544