ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 183 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
80 พรรษา 80 ปรัชญาชี้นำชีวิต / [พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช].

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานรัฐมนตรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย, 2550 [2007]Other title: แปดสิบพรรษาแปดสิบปรัชญาชี้นำชีวิต.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ675 2550 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.5 .ภ675 2550 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.5 .ภ675 2550 (2).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัส : พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2534 = Royal speech : given to the royal birthday anniversary wednesday, 4 december 1991 / พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จำกัด, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ภ7 พ45 (2).

ห้องสมุด:
พ่อสอนอ่าน : ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน การเขียน และการศึกษา/ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7ก5 2549 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7ก5 2549 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.3.ภ7ก5 2549 (1).

ห้องสมุด:
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, นครหลวงกรุงเทพธนบุรี, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ72 (2).

ห้องสมุด:
ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ พุทธศักราช 2498-2508.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พระจันทร์, 2516Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ7 2498-08 (1).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2517, วันพฤหัสบดีที่ 4 ธัีนวาคม 2518, วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2519, วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2520, วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2521 = Royal speech given to the audience of well-wishers on the occasion of the royal birthday anniversary at the Dusidalai Hall, Chitralada Villa, Dusit Palace on Wednesday, December 4, 1974, Thursday, December 4, 1975, Saturday, December 4, 1976, Sunday, December 4, 1977, Monday, December 4, 1978.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2541Other title: Royal speech given to the audience of well-wishers on the occasion of the royal birthday anniversary at the Dusidalai Hall, Chitralada Villa, Dusit Palace on Wednesday, December 4, 1974, Thursday, December 4, 1975, Saturday, December 4, 1976, Sunday, December 4, 1977, Monday, December 4, 1978 | พระราชดำรัส 4 ธันวาคม 2517-2521.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: DS570.3.ภ7ก5 2541 (1). :

ห้องสมุด:
รายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = The musical compositions of H.M.K. Bhumibol Adulyadej.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักวิจัยเอแบคโพลล์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, [2549?] [1996]Other title: Musical compositions of H.M.K. Bhumibol Adulyadej.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: M1825.ท92 ภ746 2549 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: M1825.ท92 ภ746 2549 (1).

ห้องสมุด:
ประมวลพระบรมราโชวาทด้านศาสนาและจริยธรรม / [พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช].

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์กรรมฐาน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, [2539?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN6129 .ภ73 (1).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัส : พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 : คู่มือการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี 2541 และ ทฤษฎีใหม่ / [พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช].

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ภ743พ45 (3).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2513?Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ73 2513 (1).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กรมนาวิกโยธิน, 2509Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1966 191600 (1). :

ห้องสมุด:
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะทำงาน โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ73 2527 (1).

ห้องสมุด:
เพลงพระราชนิพนธ์. ชุด H.M. compositions : music for all time [วัสดุบันทึกเสียง].

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | คณะนักร้องประสานเสียงวงเดอะเรโซแนนซ์.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), 2550Other title: H.M. compositions : music for all time.Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .พ75297 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDS .พ75297 (1). :

พระราชดำรัสพระราชทาน ในพิธีปิดการสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ ณ สำนักงานเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524 = Royal address given at the closing ceremony of the Northern Agricultural Seminar Northern Agricultural Office Chiangmai Thursday, February 26, 1981 / [พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช].

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | การสัมมนาการเกษตรภาคเหนือ (2524 : สำนักงานเกษตรภาคเหนือ, เชียงใหม่).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2540Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2080.55.ฮ9ก27 ภ73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2080.55.ฮ9ก27 ภ73 (2).

ห้องสมุด:
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 30 ตุลาคม 2508-19 มกราคม 2542.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | มูลนิธิราชประชานุเคราะห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2542?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HV400.56 .ภ746 (1).

ห้องสมุด:
สายฝน [วัสดุบันทึกเสียง] = Falling rain.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Music Music Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ส65314 (2). :

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการศึกษาในปี พ.ศ. 2511.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กระทรวงศึกษาธิการ, 2513Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.5 .ภ7 2511 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544