ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 74 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน = Sustaining long-term growth : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / [จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2551 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1).

ห้องสมุด:
บทความประกอบการสัมมนาประจำปี 2528 เรื่องก้าวต่อไปของการพัฒนา (New dimensions for development) 14-15 ธันวาคม 2528.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2528Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ว676 (1).

ห้องสมุด:
ดัชนีชี้วัดเพื่อประเมินผลทางสังคมและเศรษฐกิจของการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย = Social and economic evaluation indicators for low-income housing development / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | การเคหะแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ, [2552?]Other title: Social and economic evaluation indicators for low-income housing development.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: 187/2553 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย : [รายงานฉบับสมบูรณ์] = The development of Thailand's technological capability in industry : final report / [มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย]

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2532]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3616.ท93 ก64 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3616.ท93 ก64 ล.1 (1).

ห้องสมุด:
ทีดีอาร์ไอ.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H62.5.ท9 ส36 2547 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: H62.5.ท9 ส36 2548 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / [โดย] มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2544Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE273.55.ก2 ค947 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE273.55.ก2 ค947 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาการตรวจสอบโดยสังคม : เครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความยากจน และเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Social audit : local tools for poverty reduction and local empowerment in Thailand : final report / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 ค945 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ค945 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ค945 (1).

ห้องสมุด:
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดทำแผนหลักการขนส่งและการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2549 ด้านการสื่อสาร / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงคมนาคม, 2539Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8390.55 .ร64 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2540-2544 / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2540Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE3308 .ผ88 (1).

ห้องสมุด:
โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 2) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1594.55 .ค944 2554 (1).

ห้องสมุด:
โครงการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรม ICT เพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ : รายงานผลการศึกษา / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI).

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9696.2.ท92 ค94 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9696.2.ท92 ค94 ล. 1 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG232 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG232 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG232 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
โครงการส่งเสริมบทบาทอุตสาหกรรม ICT เพื่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศระยะที่ 2 : รายงานผลการศึกษา / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9696.2.ท92 ค942 2553 (1).

ห้องสมุด:
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2545-2549 / [จัดทำโดย] มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : การรถไฟแห่งประเทศไทย , 2545Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE3320.5 .ผ83 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HE3320.5 .ผ83 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE3320.5 .ผ83 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE3320.5 .ผ83 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาวิจัยผลกระทบของอัตราภาษีการค้าที่สูงต่อการหลีกเลี่ยงภาษีของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและฐานะการคลังของรัฐบาล / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2530Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ5715 .ว6 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ5715 .ว6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ5715 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
จะแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร : แข่งขัน แจกจ่าย หรือสวัสดิการ : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 / ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2550 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2551?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ย6 ส363 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445.ฮ9ย6 ส363 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ย6 ส363 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
Khrōngkān wāngphǣn kānčhatkān singwǣtlō̜m čhāk kānchai prayōt sapphayākō̜n din lūkrang læ hin phu (Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a) : rāingān chabap sombūn / โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai Phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE320.ท9 ค954 2556 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544