ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 143 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
อนิจลักษณะของสังคมไทย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2538Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .ร57 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.565 .ร57 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.565 .ร57 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.565 .ร57 (3).

ห้องสมุด:
กีฬาในระบบทุนวัฒนธรรม / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2544Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: GV716 .ร62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GV716 .ร62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GV716 .ร62 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: GV716 .ร62 (1).

ห้องสมุด:
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475-2540 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2541Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT2050 .ร625 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สิงหาคม 2531-กุมภาพันธ์ 2534 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT13 2541ค (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT13 2541ค (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT13 2541ค (1).

ห้องสมุด:
สังคมเศรษฐกิจไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ในการผลิตกับวัฒนธรรมการเมือง / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร5826 (2).

ห้องสมุด:
จาก Thaksinomics สู่ทักษิณาธิปไตย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548Availability: Available for loan (38)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ร622 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ร622 (18), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .ร622 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ร622 ล. 1 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ร622 (8).

ห้องสมุด:
บทบาทของรัฐกับการสนองตอบของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD87.5 .ร625 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD87.5 .ร625 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองยุครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | การสัมมนาเรื่องการเมืองการบริหารและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยต้นศตวรรษหน้า (2542 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2544Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ร615 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ร615 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745 .ร615 (2).

ห้องสมุด:
มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยเศรษฐกิจไทย รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2541-Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร58133 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร58133 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
บทบัญญัติว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแ่ห่งราชอาณาจักรไทย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร58125 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445 .ร58125 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ร58125 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร58125 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษา ทุนนิยม และโลกานุวัตร = [Education, capitalism and globalization] / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ร57 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1221 .ร57 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA1221 .ร57 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Thaksinomics ภายใต้ทักษิณาธิปไตย / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร58123 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจการคลังกับบทบาทรัฐบาลไทย = The public economy and the role of the Thai Government / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2539Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร5815 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445 .ร5815 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ร5815 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร5815 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการณ์ปี 2540 = [The Thai economy after the 1997 financial crisis] / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2545Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร5823 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร5823 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร5823 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445 .ร5823 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ร5823 (2).

ห้องสมุด:
ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมือง : บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | การสัมมนาทางวิชาการเรื่องจากลัทธิอาณานิคมสู่ประชาธิปไตยใหม่ในอุษาคเนย์ (2544 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว., 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3191 .ร625 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3191 .ร625 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3191 .ร625 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT3191 .ร625 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3191 .ร625 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
จาก GATT สู่ WTO / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4610 .ร62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610 .ร62 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K4610 .ร62 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ถนนหนังสือ = [On the street of books] / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: Z1035.ก1 ร62 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: Z1035.ก1 ร62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Z1035.ก1 ร62 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: Z1035.ก1 ร62 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการเมืองไทย = [A handbook of Thai politics] / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ร62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ร62 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ร62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ร62 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745 .ร62 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (17)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร5803 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร5803 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445 .ร5803 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ร5803 (8), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร5803 (3).

ห้องสมุด:
สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2536 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : TDRI, 2536Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ร583 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ร583 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ร583 (6).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544