ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 26 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สู้ชีวิต / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หสม. แก้วขวัญช้าง, 2541Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV2100.55.ว64 ก3 2541 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV2100.55.ว64 ก3 2541 (6), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV2100.55.ว64 ก3 2541 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2539Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1532 .ว65 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT1532 .ว65 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1532 .ว65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1532 .ว65 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1532 .ว65 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หสม. แก้วขวัญช้าง, 2543Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT634.52543 .ว64 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย ทรัพย์สิน บรรพ 4 มาตรา 1298-1434 / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (18)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ว6455 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ว6455 (10), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ว6455 (6). Checked out (4).

ห้องสมุด:
สู้ชีวิต / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : หสม. แก้วขวัญช้าง, 2546 [2003]Other title: สู้ชีวิต : เคราะห์สร้างโอกาส.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV2100.55.ว64ก3 2546 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หสม. แก้วขวัญช้าง, 2545Availability: Available for loan (16)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .ว646 2545 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .ว646 2545 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT640 .ว646 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ว646 2545 (9). Checked out (4).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555 [2012]Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน.Availability: : Checked out (12).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หสม. แก้วขวัญช้าง, 2551Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ว646 2551 (1). Checked out (6).

ห้องสมุด:
สิทธิมนุษยชนคนพิการในการประกอบอาชีพ / โดย วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD7256.ท9 ว655 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7256.ท9 ว655 (2).

ห้องสมุด:
แนวทางแก้ไขปัญหากฎหมายสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : งานวิจัยเสริมหลักสูตร / โดย วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1532 .ว654 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1532 .ว654 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ : งานวิจัยเสริมหลักสูตร / โดย วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการโครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD1251 .ว64 2541 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1251 .ว64 2541 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเพื่อคนพิการ / บรรณาธิการ [โดย] วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, [2533]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K1970.ก56 ก22 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1970.ก56 ก22 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1970.ก56 ก22 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1970.ก56 ก22 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ที่ดินที่มีหนังสือสำคัญที่เอกชนไม่มีกรรมสิทธิ.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD940.6 .ว6 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายลักษณะทรัพย์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ว6 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ท4 ว6 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1382.6.ท4 ว6 (3). In transit (1).

ห้องสมุด:
สู้ชีวิต [วัสดุบันทึกเสียง] : เคราะห์สร้างโอกาส / โดย วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | นพรรณพ โรจน์ชนะศิรประภา.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, [2551?]Availability: Available for reference (1)Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: CDG .ว649ส72 (1). :

Kotmāi læ kotrabīap thī čhamkat sitthi khonphikān nai kānprakō̜p ʻāchīp : ngānwičhai : chabap yō̜ / กฎหมายและกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ : งานวิจัย : ฉบับย่อ / หัวหน้าทีมวิจัย วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์.

Wiriya Namsiripongpun, by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, [2547] [2004] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, [2547] [2004]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1328.พ6 ว64 2547 (1).

ห้องสมุด:
วิชาชีพโนตารีปับลิกในระบบกฎหมายต่างๆ : อังกฤษ อเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น : เอกสารประกอบการสัมมนา / [โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ, วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์].

by กิตติศักดิ์ ปรกติ | วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2547Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KD470 .ก63 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KD470 .ก63 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KD470 .ก63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KD470 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญใหม่-- ชีวิตใหม่ของคนพิการ / ที่ปรึกษาและบรรณาธิการ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, พวงแก้ว กิจธรรม, วัชรา ริ้วไพบูลย์.

by วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495- | พวงแก้ว กิจธรรม | วัชรา ริ้วไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1532 .ร633 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544