ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 428 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนาการเกษตรกรรมไปสู่การเกษตรแบบยั่งยืน เรื่องความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสภาการเกษตรแห่งชาติ เรื่องวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรมในเรื่องข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ของไทย : รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา.

by วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กองกรรมาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2537Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2080.55 .ว72 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD2080.55 .ว72 (1).

ห้องสมุด:
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ การพัฒนาคุณภาพของเยาวชน : รายงานของคณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม วุฒิสภา.

by วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .ว75 (1).

ห้องสมุด:
ความเหมาะสมและความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด : รายงานของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา.

by วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2536?]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ว735ร64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา พิจารณาศึกษาเรื่องมาตรการและแนวทางในการฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเงิน และการคลังของประเทศ (ฉบับที่ 1-9).

by วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2543Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG1250.56 .ว73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG1250.56 .ว73 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร : รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและ สหกรณ์ วุฒิสภา.

by วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ | สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา. กองกรรมาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมธิการ สำนักเลขาธิการรัฐสภา, 2532Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1440 .ว73 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1440 .ว73 (1).

ห้องสมุด:
พืชเศรษฐกิจที่มีปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข : รายงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา.

by วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9016.ท92 ว73 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ คุณภาพชีวิต : รายงานของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา.

by วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองกรรมาธิการ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD235.ท91 ว73 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ: รายงานของคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ วุฒิสภา.

by วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2536Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1750.56 .ว73 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ประวัติพร้อมภาพถ่ายประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา ตั้งแต่อดีต-21 มีนาคม 2543 / จัดทำโดย สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานประธานวุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.5 .ป33 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.5 .ป33 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.5 .ป33 (1).

ห้องสมุด:
คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา / กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กองกรรมาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, [2543?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.7 .ส626 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1747.7 .ส626 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747.7 .ส626 (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา : รายงานผลการสัมมนากลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 ถึง 9 / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by การสัมมนาสมาชิกวุฒิสภา (2543 : ขอนแก่น) | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2543?]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1747.7 .ก645 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการพัฒนา "คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" และการแก้ไขปัญหา : ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท92 ล75 (1).

ห้องสมุด:
การพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546?]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ล7385ก64 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ล7385ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ล7385ก64 (2).

ห้องสมุด:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐสภา / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 พ4465 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 พ4465 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 พ4465 (1).

ห้องสมุด:
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5254.ก6 2540ก (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 / คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 099/2555 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 / คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2552Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 211/2553 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544