ผลการค้นหาของคุณมี 7 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
14 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภา, 2554 . 194 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2555 . 138 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Reference Stacks [PN4756 .ก645 2555] (1),

ห้องสมุด:
16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2556 . 156 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Reference Stacks [COMMD PN 2013 625403] (1),

ห้องสมุด:
18 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2558 . 191 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [COMMD PN 2015 667551] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [COMMD PN 2015 667551] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [COMMD PN 2015 667551] (1),

ห้องสมุด:
19 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ,   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2559 . 195 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [P94 .ก134 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ครบรอบ ... ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2547 . เล่ม : , ตั้งแต่ปี 2554 ทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
คู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวกีฬา /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สภา, 2556 . 28 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library Circulation Counter [118/2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [118/2556] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455