ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ประชาชนจะได้อะไรจาก (ร่าง) รัฐธรรมนูญใหม่ / โดย สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2540Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส423ป46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส423ป46 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2551?]-Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2069 .ส46 2551 (8).

ห้องสมุด:
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, [2550?]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร6362 (1). :

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ฉบับลงประชามติ / สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2550) | สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภา, 2550Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5255.ก3 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5255.ก3 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5255.ก3 2550 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5255.ก3 2550 (1).

ห้องสมุด:
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับประชาชน / โดย สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5254.ก3 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5254.ก3 2540 (1).

ห้องสมุด:
กรอบเบื้องต้น ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน / คณะกรรมาธิการ ประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, 2540Availability: Available for loan (31)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1743.ฮ9 ก45 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1743.ฮ9 ก45 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1743.ฮ9 ก45 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1743.ฮ9 ก45 (25).

ห้องสมุด:
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช-- พร้อมด้วยรายงาน ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ / สำนักงานเลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สำนักงานเลขาธิการสภาร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2540?]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5 2540.ก3 2540ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5 2540.ก3 2540ก (1).

ห้องสมุด:
วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญ [วีดิทัศน์] / คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, [2540?]Availability: Available for reference (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: VTG .ว6284 (4). :

ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชนเพื่อการทำประชาพิจารณ์ / คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by ไทย. รัฐธรรมนูญ | สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, 2540Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5 2540.ก3 2540 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5 2540.ก3 2540 (1).

ห้องสมุด:
ประชาชนได้อะไรจาก (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับประชาชน / จัดทำโดย คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ป4583 (1).

ห้องสมุด:
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5255 จ734 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5255 จ734 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5255 จ734 (3). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LAW KPT 2007 504523 (1).

ห้องสมุด:
การตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 / คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร, 2550Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ก642 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ก642 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ก642 (1).

ห้องสมุด:
ผลการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช-- (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) : รายงาน / โดย คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2050 .ผ426 (1). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ผ426 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ 2550 / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ก46 2550 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 : ฉบับรับฟังความคิดเห็น / คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สภาร่างรัฐธรรมนูญ. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2550Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.52549.ก3 2550ก (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2064.52549.ก3 2550ก (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2064.52549.ก3 2550ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.52549.ก3 2550ก (6).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544